พยากรณ์ดวงเศรษฐกิจโลก-ไทย ปี พ.ศ.2560

Thai office workers select shoes during a discount promotion at a market in Bangkok on April 2, 2009. Thailand's consumer prices slipped 0.2 percent year-on-year in March due to lower utility bills, the third consecutive month of negative inflation, the commerce ministry said. AFP PHOTO/PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

พยากรณ์ดวงชะตาเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2560 ด้วยดวงวันเหมายัน (Winter Solstice) ปีนี้ตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:44:08 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย 105 องศาตะวันออก ดวงอาทิตย์สถิตราศีมกร 00 องศา 00 ลิปดา

“วันเหมายัน” ถือว่าเป็นวันสำคัญทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์

วันนี้ดวงอาทิตย์โคจรปัดใต้สุดที่จุดเหมายันเป็นวันที่ช่วงเวลากลางคืนยาว ช่วงเวลากลางวันสั้น ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน

โหราศาสตร์ระบบสายนะอ้างอิงฤดูกาล (Tropical Zodiac) จะถือว่าวันเหมายันเป็นวันปีใหม่ทางโหราศาสตร์ด้วย จึงนำมาใช้ในการเป็นจุดตั้งต้นการพยากรณ์ดวงชะตา

การพยากรณ์นี้อ้างอิงจากหลักโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:44:08 น. จนถึงวันเหมายันในปี พ.ศ.2560 ครอบคลุมเหตุการณ์ในรอบ 1 ปี

จากภาพดาวลัคนาสถิตราศีมิถุน 28 องศา 11 ลิปดา ดวงอาทิตย์สถิตราศีมกรร่วมกับดาวพุธ (โคจรพักร์) และดาวพลูโตในเรือนชะตาที่ 7 ดวงจันทร์สถิตราศีตุลร่วมกับดาวเซอุสและดาวพฤหัสในเรือนชะตาที่ 4 ดาวมฤตยู (โคจรพักร์) สถิตราศีเมษในเรือนชะตาที่ 10 ทำมุม 120 องศากับดาวเสาร์ และดาวเสาร์สถิตเรือนที่ 6 ร่วมกับคิวปิโด จากโครงสร้างดาวตามหลักการของโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียน

พยากรณ์ทิศทางของเศรษฐกิจปีหน้าได้ดังนี้

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

แนวโน้มของทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยทั่วๆ ไปยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัวในหลายๆ ประเทศ มีอุปสงค์ลดลงทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัดเจน เศรษฐกิจโลกถูกท้าทายด้วยสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก อันเป็นผลมาจากดาวมฤตยูสถิตเรือนที่ 1 ของดวงชะตาโลก ทำมุม 180 องศากับดาวพฤหัสฯ ในราศีตุล

ดังนั้น จึงส่งผลให้ทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ในอนาคต

อาจจะส่งผลในด้านดีหรือเสียก็ได้ขึ้นอยู่กับประเทศคู่ค้าที่ติดต่อทำการค้าขายร่วมกัน ด้วยปริมาณความต้องการที่ลดลงจะส่งผลให้สินค้าที่ผลิตนั้นมีมากเกินความต้องการของตลาด จึงกลายเป็นแรงกดดันในหลายๆ ตลาด

หากมองในแง่การลงทุนทางธุรกิจ ถ้ามากเกินความต้องการก็จะเกิดภาวะการล้นตลาดและในที่สุดก็จะนำไปสู่การควบรวมกิจการ

ดังนั้น ทุกอย่างจึงต้องใช้เวลาเพื่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพรวมขณะนี้เศรษฐกิจของโลกนั้นเปราะบางและยังคงมีความผันผวนของประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจรายใหญ่ของโลก

ดวงอาทิตย์ 90 องศากับเมษ ทำมุม 45 องศากับดาวศุกร์ส่งผลต่อภาพรวมของประชาคมโลกต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อให้เกิดความกลมเกลียวกัน

บางประเทศอาจจะเป็นศัตรูกันหรือคู่แข่งขันในด้านการค้าทำให้การรวมตัวกันหรือความช่วยเหลือกันลดลง

ในกลุ่มประเทศที่มีการรวมตัวกันก็เพื่อต้องการสร้างความแข็งแกร่งในด้านความร่วมมือทางการค้าหรือการเจรจาต่อรองกับนานาประเทศ

ความสัมพันธ์โดยทั่วๆ ไปของโลกนั้นเป็นการแสวงหา การกอบโกยเพื่อให้เกิดความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ เข้าสู่ประเทศของตนในขณะเดียวกันก็ยังต้องประสานไมตรีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะเป็นคู่ค้าหรือหุ้นส่วน

อาจจะมีเหตุให้อำนาจการรวมตัวกันของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ต้องหันมาทบทวนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป

เป็นผลจากดาวพฤหัสสถิตราศีตุลเรือน 4 ดาวอาพอลลอนสถิตเรือน 5 ทำมุม 120 องศากับลัคนา ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะดีต่อเนื่องไปและจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภายในประเทศในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มการบริโภคของประชาชน การจับจ่ายใช้สอย จึงส่งผลดีในด้านการลงทุนภายในประเทศ

แต่ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก

ดังนั้น ภาคการส่งออกสินค้าต้องจับตาและคอยหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนการผลิตเพื่อส่งออก ต้องระวังเรื่องความผันผวนของค่าเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราด้วย

แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น ทำให้มีการซื้อขายจากนักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการลงทุนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ อาจจะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มมาท่องเที่ยวและถือโอกาสนี้มาทำการรักษาสุขภาพหรือมารักษาโรคด้วย

คนไทยก็ยังมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

แต่คนไทยบางกลุ่มก็ยังนิยมไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำให้มีการนำเงินไปใช้จ่ายนอกประเทศ

เมอริเดียนทำมุม 36 องศากับดาวศุกร์ ดาวพฤหัสฯ ไปสถิตเรือน 4 ร่วมกับดวงจันทร์ และดาวเซอุส ดาวเสาร์สถิตร่วมกับคิวปิโดในเรือน 6 ดาวเสาร์ทำมุม 120 องศากับดาวมฤตยู 90 องศากับเมอริเดียน และทำมุม 60 องศากับดาวพฤหัสฯ และเซอุส ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายและแผนงานที่จะทำให้คนในประเทศได้อยู่ดี กินดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนำเงินมาลงทุนมาสร้างโครงการใหญ่สำคัญๆ หลายโครงการ ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

หลายหน่วยงานให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลักดันช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

แต่อาจจะมีคนบางกลุ่มมีความคิดเห็นขัดแย้งบ้างที่เสียผลประโยชน์ นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน ระวังความไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดความพลิกผันทำให้เกิดการเสียรายได้หรือเงินก้อนใหญ่

ดาววัลคานุสสถิตในเรือนการเงิน ดวงจันทร์สถิตเรือน 4 ร่วมกับดาวพฤหัสและเซอุส เรือนที่ 11 เป็นเรือนการเงินของรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ

รัฐบาลได้อนุมัติเงินออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตร จะเห็นได้อย่างชัดเจนและน่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดี

แต่ราคาของพืชผลทางการเกษตรอาจจะมีความผันผวน ไม่แน่นอน อาจจะไม่ได้ตามความต้องการของเกษตร แต่ทั้งนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพยุงภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ที่รัฐบาลจะลงไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การรับซื้อ การพยุงราคาสินค้าการเกษตร การหาตลาดให้กับเกษตรกรด้วย

ส่วนแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนอาจมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ำ

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุจากการลงทุนในประเทศไทยลดลง หรืออาจจะมีนักลงทุนไทยและต่างชาติหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของไทยมากขึ้น แรงงานไทยอาจจะมีรายได้ต่ำ จึงเกิดการเลือกงานหรือต้องการขอค่าแรงงานและสวัสดิการเพิ่ม ทำให้รัฐบาลอาจจะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือเพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้รับการจ้างงานมากขึ้นด้วย

ภาคเอกชนที่ต้องขึ้นอยู่กับการนำเข้าสินค้า หรือวัตถุดิบจากต่างประเทศควรชะลอหรือลดการนำเข้าสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในประเทศ อาจจะต้องแบกรับเรื่องต้นทุนและภาษีการนำเข้า

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาว อีกทั้งแนวโน้มทางการเมืองเริ่มดีขึ้น จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปก็ตาม

แต่มองในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อีกทั้งนโยบายทางการเงินและการคลังที่มารองรับ จะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ผู้เขียนขอแนะนำให้ประชาชนควรใช้เงินอย่างประหยัด แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายด้วยการนำเงินที่ซื้อสินค้าบางอย่างไปหักลดภาษีได้ก็ตาม ควรบริหารการใช้เงินและการออมให้รอบคอบ

นอกจากนี้ ภาคเศรษฐกิจของไทยมีรายได้หลักที่สำคัญมาจากการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล

แต่ในทางกลับกัน เราลืมนึกถึงมูลค่าความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจจะฟื้นคืนกลับมาได้

ดังนั้น รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องควรสร้างมาตรการและบทลงโทษที่ชัดเจน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม

และควรหาสินค้าและการลงทุนในด้านอื่นๆ ที่จะมาสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไทยโดยไม่หวังพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลักเพียงอย่างเดียว