ด่วน ศบค. คลายล็อก นั่งดื่มในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม แต่ต้องเป็นร้านที่ผ่าน SHA+ เท่านั้น!

ด่วน ศบค. คลายล็อก นั่งดื่มในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม แต่ต้องเป็นร้านที่ผ่าน SHA+ เท่านั้น!

วันที่ 20 ม.ค. 65 เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. เป็นประธาน

มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันการควบคุมโควิด-19 เบื้องต้นที่ประชุมลดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 69 จังหวัด เหลือเพียง 44 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น 25 จังหวัด ขณะเดียวกัน ให้คงพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 8 จังหวัด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 65

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในประเด็นร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร โดยพื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด สามารถบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือสีเหลือง 25 จังหวัด รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

โดยมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร จากการจำกัดเวลา ทำให้การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในร้านอาหารเริ่มลดลง ประกอบกับมีการแจ้งผู้ประกอบการขอขยายเวลาบริโภคเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์ ดังนั้น ควรปรับมาตรการ สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน

ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและพื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 23.00 น. จากเดิม 21.00 น. ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting