วราภรณ์ ร้านซาลาเปาเจ้าดัง ประกาศ ปรับราคาสินค้าขึ้น มีผล 5 ก.พ. นี้!

วราภรณ์ ร้านซาลาเปาเจ้าดัง ประกาศ ปรับราคาสินค้าขึ้น มีผล 5 ก.พ. นี้!

จากกรณีปัญหาการระบาดของโรค ASF ในหมู ที่ทำให้ปริมาณหมูลดลง ราคาเนื้อหมูจึงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคปรับตัวสูงขึ้นตามๆ กัน ทำให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร ต่างต้องทยอยออกมาประกาศปรับขึ้นราคาอาหารกันให้ผู้บริโภคได้รับทราบ

ซึ่ง วราภรณ์ ซาลาเปา ร้านซาลาเปาเจ้าดังก็ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรื่องการแจ้งปรับราคาสินค้า โดยระบุ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน วราภรณ์ ซาลาเปา ขอเรียนให้ทราบว่า ทางเรามีความจำเป็นต้องปรับราคาสินค้า เพื่อสะท้อนต้นทุนของวัตถุดิบที่มีการปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง โดยจะเริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอุดหนุนวราภรณ์ ซาลาเปา เสมอมา