ไปรษณีย์ไทย จัดจำหน่ายสแตมป์ชุดนักษัตร “ระกาไก่แก้ว” ฝีพระหัตถ์พระเทพฯ

ไปรษณีย์ไทยต้อนรับศักราชใหม่ด้วยแสตมป์ชุดนักษัตรปีระกา (ไก่) 2560 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงพระนาม “สิรินธร” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ภาพวาดที่ได้พระราชทานให้ไปรษณีย์ไทยนำมาจัดสร้างเป็นตราไปรษณียากรชุดปีนักษัตรรอบใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ชุดนี้นับเป็นชุดที่ 3 ของแสตมป์ชุดนักษัตรรอบนี้ ซึ่งจะออกต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีไปจนถึงปีมะเมีย (ม้า) 2569 โดยวันแรกจำหน่ายคือ 1 มกราคมของทุกปี ราคาดวงละ 3 บาท เต็มแผ่น 30 บาท (10 ดวง)  ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856, 0 2831 3876, 0 2573 5463 หรือทางเฟซบุ๊ก stamp in love และทางไลน์ stampinlove