10 ธุรกิจดาว’เด่น-ร่วง’ ปี 2560(คลิป)

ใกล้จะผ่านพ้นไปอีก 1 ปี สำหรับใครที่ทำธุรกิจ หรือสนใจเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำรวจและวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยแล้ว