คำขวัญวันเด็ก 2565 จากใจ นายกรัฐมนตรี รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

คำขวัญวันเด็ก 2565 จากใจ นายกรัฐมนตรี  รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 8 ม.ค. นี้ นับเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีนี้ มีความว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

สำหรับ คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน