ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ! เปิด 9 ธุรกิจเพื่อคนวัยเก๋า ที่มีโอกาสทำเงินสูง

ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ! เปิด 9 ธุรกิจเพื่อคนวัยเก๋า ที่มีโอกาสทำเงินสูง

ปัจจุบันประเทศไทย รวมถึงหลายประเทศทั่วโลก ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันไปแล้ว ส่งผลให้ธุรกิจบริการต่างๆ ต้องสอดรับกับสังคมสูงวัยมากขึ้น มาดูกันว่า แนวโน้มหรือธุรกิจบริการแบบใดที่มีโอกาสทำเงินได้สูงในยุคนี้ ธนาคารกรุงเทพ ได้เผยไว้ 9 ภาคธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ

2. ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

3. ธุรกิจฟิตเนส-เทรนเนอร์ สำหรับผู้สูงอายุ

4. สถานดูแลผู้สูงอายุ

5. ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6. บริการดีลิเวอรี่

7. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สำหรับผู้สูงอายุ

8. ธุรกิจประกันสุขภาพและประกันชีวิต

9. ธุรกิจความงามเพื่อการชะลอวัย