เช็กไทม์ไลน์ บัตรคนจน เดือนมกราคม ปี 65 เงินเข้าวันไหน ได้อะไรบ้าง คลิกเลย!

เช็กไทม์ไลน์ บัตรคนจน เดือนมกราคม ปี 65 เงินเข้าวันไหน ได้อะไรบ้าง คลิกเลย!
เช็กไทม์ไลน์ บัตรคนจน เดือนมกราคม ปี 65 เงินเข้าวันไหน ได้อะไรบ้าง คลิกเลย!

เช็กไทม์ไลน์ บัตรคนจน เดือนมกราคม ปี 65 เงินเข้าวันไหน ได้อะไรบ้าง คลิกเลย!

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 13.5 ล้านคน จะได้รับโอนเงินเข้าบัตรฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยจะได้รับสิทธิตามกำหนดการโอนเงินดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2565 

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน ได้แก่ ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก., MRT, BTS และ ARL
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือน ใช้เป็นส่วนลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

นอกจากนี้ ยังได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทบวงเงินได้

วันที่ 18 มกราคม 2565

  • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

ประชาชนสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือน

วันที่ 22 มกราคม 2565

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้