มัดรวมมาเบ็ดเสร็จ! สรุป มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2565 มีอะไรบ้าง มาดูกัน

มัดรวมมาเบ็ดเสร็จ! สรุป มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2565 มีอะไรบ้าง มาดูกัน

เมื่อมีปัญหาเรื่องหนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วมมาตรการต่างๆ และปรับโครงสร้างหนี้ หรือเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของแบงก์ชาติ ตามประเภทและความต้องการ โดย เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand (ธปท.) ได้สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในปี 2565 ดังนี้

1. แก้ไขหนี้เดิม/ปรับโครงสร้างหนี้

– สินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดิต : รวบหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นก้อนเดียวผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ย 5% ผ่าน www.debtclinicbysam.com

– สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน หรือ Debt consolidation รวบหนี้บ้าน และหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

– หนี้ทุกประเภท : แก้หนี้ระยะยาว (3 ก.ย. 64) ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้

– หนี้ทุกประเภท : แก้หนี้ระยะยาวของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65-31 ธ.ค. 66

– หนี้ทุกประเภท : ทางด่วนแก้หนี้ 1. สามารถลงทะเบียนขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ และ 2. ปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ผ่าน www.1213.or.th/app/debtcase

– หนี้ธุรกิจ : โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ โอนทรัพย์ชำระหนี้ โดยให้สิทธิซื้อคืน (ไม่เป็น NPL 31 ธ.ค. 62)

2. ขอสินเชื่อ

– หนี้ธุรกิจ : สินเชื่อฟื้นฟู ขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปีอายุ 5 ปี (ไม่เป็น NPL 31 ธ.ค. 62)

– บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล : 
1. ผ่อนผันเพดานวงเงิน ขยายเพดานวงเงินเป็น 2 เท่า สำหรับลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ

2. สินเชื่อบุคคลดิจิทัล (Digital P-Loan) : ขยายวงเงินเป็น 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน

3. รับคําปรึกษา

– หนี้ทุกประเภท chatbot หมอหนี้เพื่อประชาชน : แนะนำแก้หนี้ด้วยตนเองสำหรับลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ SMEs ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th/app/doctordebt และ Line@doctordebt
โดยลูกหนี้ SMEs สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาจากทีมหมอหนี้ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

4. แจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียน

– หนี้ทุกประเภท : ทางด่วนแก้หนี้ ประสานงานเจ้าหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการแก้หนี้โดยเร็ว โทร. 1213 หรือ www.1213.or.th/app/debtcase