ข่าวดี! ชาวนา เตรียมรับเงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าว หลังปีใหม่ จ่ายกลุ่มงวด 12

ข่าวดี! ชาวนา เตรียมรับเงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด หลังปีใหม่ จ่ายกลุ่มงวด 12

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรต่อเนื่อง

ล่าสุดให้แจ้งเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาที่แจ้งการเก็บเกี่ยวตรงกับงวดที่ 11-12 การเพาะปลูกข้าวปี 2564/2565 ในรอบล่าสุดซึ่งเป็นการจ่ายส่วนต่างราคาข้าว

ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับงวด 12 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ประกาศอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 24-30 .. 2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี
 • ข้าวเปลือกเจ้า
 • ข้าวเปลือกเหนียว

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 12 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,221.50 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,778.50 บาท

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,895.61 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,104.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,925.94 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,074.06 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,191.25 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,808.75 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,511.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,488.53 บาท

โดยงวด12 เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 12 สูงสุด ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 52,899 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 49,670.24 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,851.50 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 54,262.50 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 39,816.48 บาท

ส่วนงวดที่ 11 มีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 17-23 .. 2564 และประกาศราคากลางฯ เมื่อวันที่ 24 .. 2564 หรือก่อนหน้านี้งวดล่าสุด 1 สัปดาห์ โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,200.61 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,799.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,867.60 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,132.40 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,936.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,063.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,154.29 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,845.71 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,316.15 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,683.85 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 11 สูงสุด ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 53,191.46 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 50,188.40 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,583.25 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า 55,371.30 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว 42,941.60 บาท

การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลาง

โดยเกษตรกรที่ได้งวด 11 หรือผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวไว้ระหว่าง 17-23 .. 2564 วันนี้เงินเข้าบัญชีท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงวด12 ประกาศราคากลางเมื่อ 30 .. 2564 จากนั้นติดวันหยุดราชการ ดังนั้น เงินส่วนต่างจะได้หลังเปิดทำการปีใหม่ หลังวันที่ 4 .. 2565”

นางมัลลิกา กล่าวว่า แต่การจ่ายส่วนต่างงวดนี้น้อยลงจากงวดก่อน เพราะราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมันสำปะหลังเนื่องจากสถานการณ์ราคามันสูงขึ้นทะลุราคาที่โครงการประกันรายได้รับรองไว้ จึงไม่มีส่วนต่าง