เร่งช่วยชาวนา พ้นวิกฤตราคาตกต่ำ หนุนทำวิจัยสารสกัดแปรรูปจากข้าวไทย

เร่งช่วยชาวนา พ้นวิกฤตราคาตกต่ำ หนุนทำวิจัยสารสกัดแปรรูปจากข้าวไทย

รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต จากสำนักประสานแผนงานเกษตรและอาหารมูลค่าสูง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า การพัฒนาสารสกัดแปรรูปจากข้าวที่ได้มาตรฐาน เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปของไทย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง บริษัท บ้านไทยเฮิร์บ จำกัด หจก. คชศิลป์ เบเวอร์เรจ และบริษัท โอรี่ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ด้วยเห็นว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก มีการเพาะปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ ประมาณร้อยละ 30 ของการส่งออกข้าวทั้งหมดทั่วโลก และมีรำข้าวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปจำนวนมาก จึงมีเป้าหมายพัฒนากระบวนการผลิตข้าวมีสี โดยใช้ข้าวสังข์หยด เป็นกรณีศึกษานำร่อง เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบฟังก์ชั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

กาแฟข้าว

รศ.ดร.ณัฐดนัย กล่าวต่อว่า การนำข้าวที่มีสีซึ่งมีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ซึ่งให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานิน โปรแอนโธไซยานิดิน วิตามินอี และ ออริซานอล มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพและใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องสำอางเพื่อช่วยในการบำรุงผิว ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มียอดจำหน่ายสูงและได้รับการยอมรับทั่วโลก

เครื่องสำอางจากข้าว

“การที่ประเทศไทยมีข้าวหลายสายพันธุ์ จะมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สารสกัดจากข้าว เพื่อส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สร้างรายได้และความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ในขณะเดียวกัน ช่วยพยุงชาวนาจากวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาไทย” รศ.ดร.ณัฐดนัย กล่าว