แบกต้นทุนไม่ไหว! สุกี้ตี๋น้อย ขึ้นราคาจาก 199 เป็น 219 บาท เริ่ม 1 ม.ค.65

แบกต้นทุนไม่ไหว! สุกี้ตี๋น้อย ขึ้นราคาจาก 199 เป็น 219 บาท เริ่ม 1 ม.ค.65
แบกต้นทุนไม่ไหว! สุกี้ตี๋น้อย ขึ้นราคาจาก 199 เป็น 219 บาท เริ่ม 1 ม.ค.65

แบกต้นทุนไม่ไหว! สุกี้ตี๋น้อย ขึ้นราคาจาก 199 เป็น 219 บาท เริ่ม 1 ม.ค.65

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพจสุกี้ตี๋น้อย ได้โพสต์แจ้งลูกค้า ถึงการปรับขึ้นราคา จาก 199 บาท เป็น 219 บาท โดยโพสต์ระบุว่า

“เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน สุกี้ตี๋น้อยขอแจ้งปรับราคาบุฟเฟ่ต์เพิ่ม 20 บาท/ท่านราคาผู้ใหญ่ จาก 199+ บาท เป็น 219+ บาท ราคาเด็ก จาก 99+ บาท เป็น 109+ บาท เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 65

สุกี้ตี๋น้อย ขอเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้”

สุกี้ตี๋น้อยปรับราคา
สุกี้ตี๋น้อยปรับราคา