ปลดกัญชา ออกจากยาเสพติด เป็นความต้องการของประชาชน ต้องวางแผนรองรับ

ปลดกัญชา ออกจากยาเสพติด เป็นความต้องการของประชาชน ต้องวางแผนรองรับ
ปลดกัญชา ออกจากยาเสพติด เป็นความต้องการของประชาชน ต้องวางแผนรองรับ

ปลดกัญชา ออกจากยาเสพติด เป็นความต้องการของประชาชน ต้องวางแผนรองรับ

ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป้าหมายของภาครัฐ คือ การสนับสนุนให้มียาและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ขึ้นทะเบียนจำหน่ายได้ทั่วไป

ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ จำเป็นต้องมีงานวิจัยสนับสนุน จึงมอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เชิญเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง เข้าร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักฐานทางวิชาการร่วมกัน โดยจะมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยเรื่องเป้าหมายที่เห็นตรงกันในส่วนของการบริการ คือ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยประคับประคอง ก็มีระบบการสนับสนุนข้อมูลด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ภก.ดร.อนันต์ชัย กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมยังมีการหารือถึง การเตรียมระบบรองรับการปลดกัญชา ออกจากรายการยาเสพติด ถึงแม้จะยังไม่มีความแน่นอนในประเด็นนี้มากนัก แต่ต้องเตรียมการไว้ เพราะเป็นความต้องการของภาคประชาชน ซึ่งวันนี้ได้รับทราบระบบจากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่า มีการวางแผนไว้ได้ดี

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรายการที่ อย. กำหนด ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายย่อย รู้ข้อกำหนดและเข้าสู่ระบบการอนุมัติผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็ว และส่วนที่เปิดให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานด้านคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย มายื่นเพื่อขอรับการอนุมัติในข้อบ่งใช้ที่ต้องการ ก็จะเป็นการเปิดให้ตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางมากขึ้น

และสุดท้ายเราได้พูดคุยเรื่องการจัดการประชุมวิชาการระดับภาค ใน 5 ภาค เพื่อเป็นการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งการสื่อสารกลับมาที่ส่วนกลางว่าพื้นที่ทำอะไร และอะไรที่ดี และสื่อสารจากส่วนกลางไปพื้นที่ว่ามีเป้าหมายอย่างไร

“คาดว่างานประชุมวิชาการ 5 ภาคที่จะเกิดขึ้นในช่วง กุมภาพันธ์-เมษายน 2565 จะทำให้ได้องค์ความรู้วิชาการมาสนับสนุนแนวทางในการประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการด้านกัญชา กัญชง ได้ต่อไป” ภก.ดร.อนันต์ชัย กล่าว