วิธีเช็กสิทธิ ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท เริ่มจ่าย 29 ธ.ค.นี้

วิธีเช็กสิทธิ ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท เริ่มจ่าย 29 ธ.ค.นี้
วิธีเช็กสิทธิ ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท เริ่มจ่าย 29 ธ.ค.นี้

วิธีเช็กสิทธิ ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท เริ่มจ่าย 29 ธ.ค.นี้

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ประกันสังคม
ประกันสังคม

เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้เปิดให้เช็กสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ แล้ว

ประกันสังคม
ประกันสังคม

1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
2. เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)
3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
4. กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ประกันสังคม
ประกันสังคม

ทั้งนี้ รัฐจะโอนเงินให้ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ ติดต่อได้ที่ สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา มติชนออนไลน์