ฮัลโหล 2565 ! อัพเดตเทรนด์ใหม่ โลกธุรกิจ มีอะไรบ้างที่ ผู้ประกอบการ ต้องรู้!

ฮัลโหล 2565 ! อัพเดตเทรนด์ใหม่ โลกธุรกิจ มีอะไรบ้างที่ ผู้ประกอบการ ต้องรู้!
ฮัลโหล 2565 ! อัพเดตเทรนด์ใหม่ โลกธุรกิจ มีอะไรบ้างที่ ผู้ประกอบการ ต้องรู้!

ฮัลโหล 2565 ! อัพเดตเทรนด์ใหม่ โลกธุรกิจ มีอะไรบ้างที่ ผู้ประกอบการ ต้องรู้!

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว บทความจาก Forbes ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจชื่อดังระดับโลกได้กล่าวถึงเทรนด์ธุรกิจในปี 2565 นี้ ว่าจะมีเด่น อยู่ 8 เทรนด์ ได้แก่

1) เทรนด์การสร้างความยั่งยืนและความยืดหยุ่น (Sustainable & Resilient) โดยธุรกิจต้องให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนโดยตระหนักเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มากขึ้น

อันเป็นมาตรฐานที่องค์กรและผู้บริโภคให้ความสำคัญและร่วมด้วยช่วยกัน และต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสู่การคิดใหม่ทำใหม่ พร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเพื่อให้องค์กรกลับมาเข้มแข็งได้เสมอ

2) เทรนด์การนำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างมีสมดุล โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของหุ่นยนต์และมนุษย์ในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม

ทำให้เกิดการเสริมซึ่งกันและกัน มากกว่าการทดแทนกัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือการเตรียมองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมและความเข้าใจอันดีสำหรับกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

3) เทรนด์การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป จากการจ้างงานแบบพนักงานประจำสู่การจ้างตามสัญญา หรือรูปแบบ Freelance โดยเฉพาะกับคนทำงานรุ่นใหม่ อายุน้อย ที่มีแนวคิดในการมองหาความอิสระในการเลือกงาน หรือมองหางานที่ให้โอกาสในการทำงานแบบ Work From Anywhere มากกว่า

4) เทรนด์ในการจัดการองค์กรสู่ความ Agile นั่นคือ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและลดงานเอกสารที่ไม่จำเป็น หันมาให้ความสำคัญกับการทำงานและการสื่อสารกันภายในทีม กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างตามขั้นบันไดเหมือนวิธีการทำงานแบบเก่า

ลดโครงสร้างแบบ Top-down เลือกการจ้างงานบางอย่างจากบริษัทภายนอกที่อาจทำได้ดีกว่าจะทำเองในองค์กร ทำให้เกิดความคล่องตัวตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันในโลกธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

5) เทรนด์เรื่องความถูกต้อง ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาแบรนด์ธุรกิจที่แสดงความเป็นมนุษย์ ที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ กล้าที่จะเปิดเผยและยอมรับสิ่งผิดพลาด ยึดมั่นความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ การเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน

6) เทรนด์เรื่องการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่า เป็นธุรกิจที่ก่อเกิดอย่างมีความหมายมากกว่าแค่แสวงหากำไร มุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงหรือทำสิ่งที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดีกว่า

7) เทรนด์เรื่องการร่วมมือกัน จากความท้าทายที่เกิดขึ้นมากมาย รุนแรงขึ้น ยากขึ้น การร่วมมือกันจะช่วยทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบผ่าน Supply Chain หรือผ่านองค์กรอื่น ในสังคม แม้กระทั่งการร่วมมือกับคู่แข่งขัน

8) เทรนด์รูปแบบการเงินใหม่ที่ช่วยในเรื่องเงินทุน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน เกิดการระดมทุนแบบ Crowdfunding ที่ทำให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไป ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ หรือการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในระบบ Supply Chain Financing ที่ช่วยให้การเข้าถึงและบริหารเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชื่อว่า เทรนด์ธุรกิจเหล่านี้ น่าจะเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อม ปรับเปลี่ยน ร่วมมือ มองหา เพื่อให้ธุรกิจท่านแข็งแรงเติบโต พร้อมก้าวผ่านสู่ปีใหม่ที่ดียิ่งขึ้นไปในทุก ปี