อาชีพใหม่ ในแวดวงกีฬา นักดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะ ตลาดอนาคตต้องการ

าชีพใหม่ ในแวดวงกีฬา นักดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะ ตลาดอนาคตต้องการ

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในปีการศึกษา 1/2565 โดยหลักสูตรนี้ไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ แต่เป็นอาชีพใหม่ในวงการกีฬา โดยมีเป้าหมาย คือ มุ่งผลิตบุคลากรสายอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เน้นฟื้นฟูสมรรถนะทางการกีฬา ที่เรียกว่า Sports Rehabilitation

สำหรับ ประเทศไทย เรื่องกีฬา ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะการวิ่ง การปั่นจักรยาน การแข่งขันทางการกีฬา หรือแม้แต่ฟุตบอล ก็สามารถเล่นเป็นอาชีพได้ ซึ่งในปัจจุบัน นักกีฬาอาชีพ กำลังได้รับความนิยมและเป็นอาชีพที่เด็กๆ หลายคนใฝ่ฝัน

ทั้งนี้ ในต่างประเทศที่มีระบบการพัฒนานักกีฬาที่สมบูรณ์แบบครบวงจร โดยจะมีคนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็น Rehab Coach ซึ่งเป็นโค้ช ทำหน้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยรังสิต จะใช้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับแพทย์ นักกายภาพบำบัด และทีมสนับสนุนในทีม Sports Rehabilitation ซึ่งอยู่ในหลักสูตรชื่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา)

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

“ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูการบาดเจ็บทางกีฬาในผู้สูงอายุ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เน้นฟื้นฟูสมรรถนะทางการกีฬา คือ อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากการเรียน ขณะเดียวกัน คนที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา และเรียนเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต 4 ปี จะได้ปริญญาในหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ไปด้วย หมายความว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้ว สามารถไปเปิดฟิตเนส หรือ ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ ได้เหมือนกัน และนี่คือการเกิดงานใหม่หรืออาชีพใหม่ที่จะตอบโจทย์สังคมในอนาคตข้างหน้า” คณบดีคณะกายภาพบำบัดฯ กล่าว

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1453 หรือ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา โทร. 0-2791-5500-10