สุขภาพ และ เศรษฐกิจ ต้องคู่ขนานกัน คนสุขภาพดีไม่ได้ หากปากท้องยังไม่อิ่ม

สุขภาพ และ เศรษฐกิจ ต้องคู่ขนานกัน คนสุขภาพดีไม่ได้ หากปากท้องยังไม่อิ่ม

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้แทนอภัยภูเบศร เดย์ สปา กล่าวภายหลัง เข้ารับมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานอนุรักษ์วัฒนธรรม ว่าขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรม ที่เห็นความตั้งใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดำเนินการมามากกว่า 30 ปี ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม

“การใช้ประโยชน์วัฒนธรรมภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ ต้องทำอย่างคู่ขนาน คือ สุขภาพและเศรษฐกิจ เพราะคนสุขภาพดีไม่ได้ หากปากท้องยังไม่อิ่ม เราจึงพัฒนา อภัยภูเบศร เดย์ สปา ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ เพราะที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสปาไทย มีการเติบโตต่อเนื่อง แต่สิ่งที่สวนทางคือ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในสปา ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ” ดร.ภญ.ผกากรอง กล่าว

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

และว่า ขณะที่ อภัยภูเบศร มีพื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์แผนไทย จึงใช้องค์ความรู้เรื่องเจ้าเรือนและหลักสมดุล ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการออกแบบบริการ ด้วยแนวคิด ค้นหา เข้าถึง คืนสู่สมดุล ผู้มารับบริการจะได้รับการวิเคราะห์เจ้าเรือนและความสมดุล ค้นหาจุดที่ไม่สมดุล และปรับด้วยสมุนไพรและหัตถการทางการแพทย์แผนไทย

ที่ผ่านมา อภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้รับงบประมาณจากจังหวัดปราจีนบุรีและกลุ่มจังหวัดอบรมให้ผู้ประกอบการ  ตั้งแต่ต้นทาง คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองในสปา การออกแบบระบบการบริการและอาหารสุขภาพ และติดตามผลการใช้ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดด้วย

ดร.ภญ.ผกากรอง กล่าวอีกว่า อภัยภูเบศร เดย์ สปา วางแผนไว้ ราวต้นปีหน้า จะนำภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านสมุนไพรตั้งแต่ กัญชา กัญชง กระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ พร้อมกับวิธีการรักษาแบบพื้นบ้าน ที่ใช้ได้ผลดีและมีความปลอดภัย เช่น การย่างยา ย่างไฟ การฝังดิน มาใช้ เพื่อให้การบริการสปามีความหลากหลาย เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และอนุรักษ์ไว้ซึ่งอัตลักษณ์การดูแลสุขภาพของคนไทย

สำหรับผู้สนใจรับบริการหรือฝึกอบรม ติดต่อ 037-217-127 หรือ เพจ อภัยภูเบศร เดย์ สปา