ดีพร้อมเปย์ สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SMEs วงเงินสูงสุด 5 ล้าน รีบยื่นก่อนเต็ม!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผุด ดีพร้อมเปย์ สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SMEs วงเงินสูงสุด 5 ล้าน รีบยื่นก่อนเต็ม! หมดเขต 30 เม.ย. 65

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ปล่อยสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์ เร่งเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการหมุนเวียนกิจการและต่อยอดธุรกิจ

วางกรอบสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย คาดมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมขออนุมัติสินเชื่อไม่น้อยกว่า 30 ราย เริ่มยื่นคำขออนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” ภายใต้กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเริ่มยื่นคำขออนุมัติฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายของผู้ขออนุมัติสินเชื่อดังกล่าว คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย

โดยให้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่ 3% ต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย ทั้งนี้ สินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในทุกสาขาอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสาขาการผลิตและสาขาบริการที่ต่อเนื่อง

ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการในด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันจากโครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 นี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

“ดีพร้อม เร่งหาแนวทางต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงเข้าไปฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่า 2 ปี ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์”
กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถนำไปหมุนเวียนกิจการของตัวเองให้กลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง”

“คาดว่าจะสามารถรักษาการจ้างงานและมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกมากมาย โดยทางดีพร้อมมีความตั้งใจในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร. 0-2430-6865-66 ต่อ 1051-1052 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th
หรือ www.facebook.com/dipromindustry