กษ. เตรียมแจกพันธุ์กระท่อม-ฟ้าทะลายโจร กว่า 1 แสนต้น เป็นของขวัญปีใหม่

เตรียมแจกพันธุ์กระท่อม-ฟ้าทะลายโจร กว่า 1 แสนต้น
เตรียมแจกพันธุ์กระท่อม-ฟ้าทะลายโจร กว่า 1 แสนต้น

กษ. เตรียมแจกพันธุ์กระท่อม-ฟ้าทะลายโจร กว่า 1 แสนต้น เป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงของขวัญปีใหม่ 2565 ที่เตรียมให้ประชาชนทั่วประเทศว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) ในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ กระทรวงเตรียมเสนอ 2 กิจกรรมหลัก​ ได้แก่ 1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี หรือลดค่าบริการในช่วงเทศกาล

อาทิ การเปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ และทุ่งทานตะวัน ลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี เปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม ในบางสถานี อาทิ แหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อาจเปิดยาวตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565 ยาวไปถึงเทศกาลวันเด็กเลย

นอกจากนี้ ยังได้เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล และแจกพันธุ์กระท่อม หรือฟ้าทะลายโจรกว่าแสนต้น อาทิ จุดบริการ ศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และสกลนคร โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 1 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง เป็นต้น 

ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือ เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ โดยจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆ

อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ พร้อมด้วยสินค้าจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค เป็นต้น

“ส่วนไฮไลต์การมอบของขวัญปีใหม่กับ ครม. ในครั้งนี้ ยังบอกไม่ได้ว่าจะให้เป็นอะไร แต่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์​ที่มีในกระทรวงเหมือนปีที่ผ่านมา ก็จะเน้นมอบของที่มีในภาคเกษตรเช่นเดิม เพื่อให้รู้และให้เห็นถึงสัญลักษณ์ ว่านี่คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” นายเฉลิมชัย กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์