เอสเอ็มอี รุ่นใหม่ ตามหาฝัน สร้างมาตรฐานสากล ส่งสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

เอสเอ็มอี รุ่นใหม่ ตามหาฝัน สร้างมาตรฐานสากล ส่งสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

หลังชิมลางเป็นพนักงานเงินเดือนได้เพียง 3 ปี คุณกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด เจ้าของมะพร้าวและผลไม้สดในเซเว่น อีเลฟเว่น ก็เริ่มออกตามหาความฝันของตัวเอง ด้วยความมุ่งมั่นพร้อมเพื่อนสนิท กับการเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่าง เด็กหนุ่มในวัย 26 ปี ณ ตอนนั้น จึงเริ่มศึกษาเทรนด์ความต้องการของตลาดอย่างจริงจังจนมาพบว่า สินค้าเกษตรในตลาดสุขภาพมีอัตราการเติบโตที่ดี และ “มะพร้าว” ก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ โดยเฉพาะตลาดจีน

แต่ในช่วงหลังจีนเข้ามาทำตลาดเอง ทำให้ต้องหาสินค้าชนิดอื่นและตลาดใหม่ๆ มาทดแทน ทำให้ในวันนี้ ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง มีสินค้าเพื่อการส่งออกรวม 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โซนตะวันออกกลาง หลากหลายสินค้าเกษตร เช่น เงาะ มังคุด ลำไย เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ในเซเว่น อีเลฟเว่น เนื่องจากมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศและมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ผลไม้ไทย

“ต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจด้านสินค้าเกษตรมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงต้องดูแลเครือข่ายเกษตรกรของเราให้ดี ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ของที่ดีมีคุณภาพพร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภค ด้วยความที่เราใส่ใจผลผลิตตั้งแต่ต้นทาง” คุณกิตติศักดิ์ กล่าว

และว่าในปี 2564 คาดว่าธุรกิจของเขา จะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มียอดขาย 150 ล้านบาท ในอนาคตมีแผนนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทั้งในส่วนกระบวนการผลิตและตัวสินค้า พร้อมเตรียมจัดทำมาตรฐาน Global GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมขยายตลาดไปสู่ทวีปยุโรป