เริ่มจากศูนย์ ส่งกล้วยหอมขายเซเว่นฯ วันละเกือบหมื่นลูก ยอดขายต่อปีกว่าร้อยล้าน

เริ่มจากศูนย์ ส่งกล้วยหอมขายเซเว่นฯ วันละเกือบหมื่นลูก ยอดขายต่อปีกว่าร้อยล้าน

คุณสมพงศ์ แสงสุรวงศ์ กรรมการ บริษัท เอส. พี. เอส. ฟรุ๊ตส์ จำกัด ผู้ผลิตกล้วยหอมส่งขายในเซเว่นฯ เล่าย้อนความให้ฟังว่า ตัวเขาเองไม่ได้มีพื้นฐานด้านเกษตรกรรมมาก่อน หลังเรียนจบด้านการโรงแรม เริ่มทำธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี แต่ทำได้ปีเดียวต้องเลิกกิจการ เพราะเจ้าของที่ต้องการพื้นที่ร้านคืน ทำให้ต้องมองหาอาชีพอื่น จึงลองก้าวเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับสินค้าด้านการเกษตรที่มีโอกาสการเติบโตสูงและมีตลาดค่อนข้างกว้าง

เขาเริ่มต้นจากการร่วมทุนกับเพื่อนในการรับซื้อกล้วยหอมจากเกษตรกร เพื่อจำหน่ายให้กับห้างโมเดิร์นเทรด เพราะมองว่ากล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เมื่อสร้างยอดขายได้อย่างน่าพอใจ จึงมองหาที่ดินย่าน จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกกล้วยจำหน่ายเอง เริ่มต้นทำแค่เพียง 10 ไร่ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 ปี เริ่มนำสินค้าเข้าจัดจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ขายแบบกล้วยหอมแพ็กเดี่ยว วันละ 200-300 ลูก ปัจจุบันบริษัทมียอดจัดจำหน่ายใน เซเว่น อีเลฟเว่น เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 ลูกต่อวัน โดยเคยทำยอดขายได้สูงสุดถึงวันละ 10,000-20,000 ลูกต่อวัน

คุณสมพงศ์ แสงสุรวงศ์ กรรมการ บริษัท เอส. พี. เอส. ฟรุ๊ตส์ จำกัด ผู้ผลิตกล้วยหอมส่งขายในเซเว่นฯ

“เราเริ่มต้นจากศูนย์ จึงต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างมาก ตลอดจนขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่ง เซเว่น อีเลฟเว่น ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนช่วยให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการวางระบบต่างๆ เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันและอัตราเสี่ยงจากการเน่าเสียค่อนข้างสูง ดังนั้น การพัฒนาสินค้าให้คงคุณภาพเหมือนเพิ่งออกจากสวนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง พร้อมกับการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า ไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง พร้อมสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างทุกครั้งก่อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” คุณสมพงศ์ กล่าว

กล้วยหอม

ปัจจุบัน ผลผลิตของคุณสมพงศ์มาจาก 2 ทางคือ 1. จากสวนที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งขยายจาก 10 ไร่ สู่ประมาณ 100 ไร่ ในปัจจุบัน และ 2. จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง อีกประมาณ 100 ไร่ ทำให้เขามีสินค้าเพียงพอต่อการจัดจำหน่ายทั้งในห้างโมเดิร์นเทรดและเซเว่น อีเลฟเว่น สร้างรายได้รวมประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี