เป็นหนี้ยังกู้ได้! ก.เกษตรฯ ผุด สินเชื่อสร้างอาชีพ ให้เกษตรกร สูงสุด 1 แสนบาท/ราย

เป็นหนี้ยังกู้ได้! ก.เกษตรฯ ผุด สินเชื่อสร้างอาชีพ ให้เกษตรกร สูงสุด 1 แสนบาท/ราย
เป็นหนี้ยังกู้ได้! ก.เกษตรฯ ผุด สินเชื่อสร้างอาชีพ ให้เกษตรกร สูงสุด 1 แสนบาท/ราย

เป็นหนี้ยังกู้ได้! .เกษตรฯ ผุด สินเชื่อสร้างอาชีพ ให้เกษตรกร สูงสุดรายละ 1 แสนบาท

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จัดทำโครงการ สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร โดยให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สูงสุดรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ใน 3 ปีแรก

ผู้เป็นหนี้เสียสามารถขอกู้ได้ ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เน้นที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต ให้สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น 4-6 เดือน และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

สรุปมาตรการ จัดการหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤต

เกษตรกรที่สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน หรือ ... ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 มี.. 67

โดยกรมปศุสัตว์พร้อมให้คำแนะนำตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันควบคุมโรค การควบคุมมาตรฐานฟาร์ม การแปรรูป และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง