สวนดุสิตโพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ งดเที่ยวปีใหม่ เพราะกลัวโอมิครอน-เงินไม่พร้อม 

สวนดุสิตโพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ งดเที่ยวปีใหม่ เพราะกลัวโอมิครอน-เงินไม่พร้อม 
สวนดุสิตโพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ งดเที่ยวปีใหม่ เพราะกลัวโอมิครอน-เงินไม่พร้อม 

สวนดุสิตโพล เผย คนไทยส่วนใหญ่งดเที่ยวปีใหม่ เพราะกลัวโอมิครอน-เงินไม่พร้อม 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2021” จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,304 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 พบว่า

ในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้ประชาชนจะไม่เดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 40.57 เพราะกังวลโควิด-19 โอมิครอนและเงินไม่พร้อม ส่วนอีกร้อยละ 34.35 จะไปเพราะฉีดวัคซีนแล้วและมั่นใจว่าดูแลตัวเองได้

โดยจังหวัดที่อยากไปเที่ยวมากที่สุด คือ เชียงใหม่ รองลงมาคือ เชียงราย โดยจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดี ถ่ายเทสะดวก ไม่คับแคบ และสิ่งที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปีใหม่นี้ คือ กำหนดมาตรฐานสุขภาพให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ในสถานที่ท่องเที่ยว

เมื่อถามถึงการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว พบว่า ร้อยละ 85.79 ระบุ เดินทางด้วยรถส่วนตัว รองลงมาร้อยละ 57.36 ระบุเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดี ถ่ายเทสะดวก ไม่คับแคบ ร้อยละ 52.38 ระบุ เดินทางท่องเที่ยวแบบป้องกันตัวเองจากโควิด-19 อย่างเต็มที่

สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโพล