ไทยติดอันดับ 7 ประเทศที่ประชาชน’ไม่รู้ข้อมูลประเทศตัวเอง’มากที่สุดในโลก

“อิปซอสส์ โมริ” บริษัทผู้ให้บริการด้านการสำรวจตลาดชื่อดัง เปิดเผยผลสำรวจชี้วัด “ดัชนีความไม่รู้เรื่องรู้ราว” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำการสำรวจประชาชน 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศตัวเองจำนวน 12 ข้อ โดยประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 7 ของดัชนีดังกล่าว

อิปซอสส์ โมริ ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 27,250 คน ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยสำรวจผ่านระบบออนไลน์ใน 40 ประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 16-64 ปี เปรียบเทียบข้อมูลจริง กับข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างตอบคำถามจำนวน 12 คำถามที่เกี่ยวข้องกับสังคมในประเทศของตัวเองเช่น จำนวนประชากร งบประมาณสาธารณสุข การซื้อบ้าน สัดส่วนชาวมุสลิมในประเทศ รวมถึงความสุขในประเทศเป็นต้น

ทั้งนี้ผลสำรวจพบว่า ประเทศที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศตัวเองน้อยที่สุด หรือมี “ดัชนีความไม่รู้เรื่องรู้ราว” อันดับ 1 คือ ประเทศอินเดีย ตามมาด้วยอันดับ 2.จีน 3.ไต้หวัน 4.แอฟริกาใต้ 5.สหรัฐอเมริกา 6.บราซิล และอันดับ 7 ประเทศไทย ขณะที่เพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 8 อินโดนีเซีย 10 ฟิลิปปินส์ 16 เวียดนาม 22 มาเลเซีย 36

ตัวอย่างคำถาม และคำตอบของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย                                กลุ่มตัวอย่างตอบ(เฉลี่ย)    ข้อมูลจริง
1.ใน ทุกๆ 100 คน คุณคิดว่ามีชาวมุสลิมจำนวนเท่าใด                                         16                       4.9
2.ในปี 2563 คุณคิดว่าจะมีชาวมุสลิมจำนวนเท่าใดในทุกๆ 100 คน                           21                         6
3.หากทำสำรวจคุณคิดว่ามีคนจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ระบุว่าตัวเองมีความสุขมาก              51                        93
4.สัดส่วนการครอบครองบ้านของคนรายได้ต่ำสุด 70 เปอร์เซ็นต์                              33                         9

ดูผลสำรวจ https://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/ipsos-mori-perils-of-perception-charts-2016.pdf