‘ซีพีเอฟ‘หนุนเถ้าแก่เล็ก เปิดร้านขายเนื้อหมู‘CP Pork Shop’

นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อหมู CP Pork Shop นำร่อง ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 ราย ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนการจำหน่ายเนื้อหมูสดคุณภาพ สะอาด ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ โดยจัดให้จุดขายมีตู้แช่เย็นเนื้อหมูเพื่อคงคุณค่าผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

นายธีระ กล่าวว่ากรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อรับรองจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่จำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงชำแหละ การขนส่ง จนถึงจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การที่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อหมูและซีพีเอฟ ร่วมกันผลักดันให้จุดจำหน่ายได้มาตรฐานปศุสัตว์ OK จึงถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ให้มีความปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ด้านนายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาซีพีเอฟได้นำมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาดำเนินการในทุกจุดจำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์ของบริษัท และได้ต่อยอดความสำเร็จสู่โครงการร้านเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อหมู CP Pork Shop เพื่อเป็นตัวแทนส่งตรงผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสดคุณภาพดี ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามนโยบายการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภค ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ของบริษัท ที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

นางเรวดี จิโนรส เจ้าของร้านจำหน่ายเนื้อหมู CP Pork Shop ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ได้ใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยฯ ปศุสัตว์ OK กล่าวว่า ตนเองประกอบอาชีพค้าขายมีร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดกลางอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสเห็นร้านค้าที่ร่วมโครงการร้านจำหน่ายเนื้อหมู CP Pork Shop ที่ต่างอำเภอก็รู้สึกสนใจทันที เพราะจุดจำหน่ายสะอาดจัดเก็บเนื้อหมูไว้ในตู้แช่เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา จึงคงความสด เมื่อนำไปปรุงเป็นอาหารก็ยังนุ่มอร่อย จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เพื่อนบ้านและคนในชุมชนสามารถหาซื้อเนื้อหมูปลอดภัยที่สดใหม่ได้สะดวก และการได้รับรองมาตรฐานครั้งนี้ยิ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายว่ามีคุณภาพผ่านการตรวจทั้งสถานที่และเนื้อสัตว์ว่าสะอาดถูกหลักอนามัย ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอน

ที่มา ข่าวสดออนไลน์