เอไอเอส ขยายศูนย์ฯ คอลล์ เซ็นเตอร์ สร้างอาชีพให้ผู้พิการ 4 แห่ง ตลอดปี’59

เอไอเอส สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้พิการในโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์      เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ตลอดปี 2559  โดย วิไล  เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส       ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  จัดงานเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 12 ซึ่งเป็นศูนย์ฯ สุดท้ายสำหรับปีนี้  ณ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จังหวัดเลย  พร้อมขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นในปี 2560

 สำหรับปี 2559  เอไอเอส ได้ขยายโอกาสให้กับผู้พิการด้วยการเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่, มูลนิธิผู้พิการไทยเพื่อสังคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร, มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น และล่าสุดที่ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จังหวัดเลย ทำให้ปัจจุบันมีพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 117 คน จากศูนย์ปฏิบัติการที่เปิดให้บริการแล้ว รวม 12 แห่ง โดย เอไอเอส ได้ออกแบบงานให้คนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม เพื่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานผู้พิการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้พิการทางสายตา พิการทางร่างกายและผู้พิการทางการได้ยิน   และในปี 2560  เอไอเอส ตั้งเป้าจะขยายศูนย์ปฏิบัติการอีก 4 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้สังคมไทยแข็งแรง ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป