ยกระดับ สวัสดิภาพไก่ มอบ 2 หมื่นรายชื่อหนุนโครงการ Change for Chickens

ยกระดับ สวัสดิภาพไก่ มอบ 2 หมื่นรายชื่อหนุนโครงการ Change for Chickens

คุณโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า ไก่ เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกบริโภคมากที่สุด คนไทยบริโภคไก่เฉลี่ยคนละประมาณ 15 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่บริโภคเฉลี่ยคนละ 30 กิโลกรัมต่อปี ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การบริโภคไก่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหาง่าย อร่อย และมีราคาถูก แต่สิ่งนี้สวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ของไก่ที่นับวันมีแต่จะแย่ลง

ไก่ ที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มาจากอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ไม่ใช่การเลี้ยงไก่ในเล้าหลังบ้าน เหมือนเมื่อ 40 กว่าปีก่อนอีกต่อไปแล้ว อุตสาหกรรมฟาร์มไก่ส่วนใหญ่ สามารถจุไก่ได้มากนับหมื่นๆ ตัว ไก่มีชีวิตอันแสนสั้น น่าเบื่อและขาดอิสระ ไก่ส่วนใหญ่ มีอายุเพียงไม่เกิน 5-6 สัปดาห์เท่านั้น และส่วนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดและไม่เอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติ โดยในประเทศไทยนั้น เคเอฟซี เป็นหนึ่งในบริษัทฟาสต์ฟู้ดที่ใช้ไก่เป็นเมนูหลัก

ด้วยเหตุนี้ จึงมอบรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 20,000 คน ที่ต้องการให้ เคเอฟซี ประเทศไทย ออกมาเปิดเผยข้อมูล มีมาตรการใดในการปกป้องสวัสดิภาพของไก่ รวมถึงประกาศคำมั่นสัญญาสาธารณะว่า จะยกระดับสวัสดิภาพไก่โดยเลือกซื้อเนื้อไก่จากฟาร์มที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

Change for Chickens

สำหรับ จัดกิจกรรมส่งมอบรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการ Change for Chickens จำนวนกว่า 20,000 รายชื่อ โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ครั้งนี้ เป็นการส่งมอบรายชื่อผู้บริโภคที่สนับสนุนการยกระดับสวัสดิภาพไก่ ให้แก่บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โครงการ Food System เข้าร่วมพร้อมผู้สนับสนุนโครงการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนของเคเอฟซี ที่ใส่ใจในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในแบรนด์ไก่ทอดที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยมายาวนาน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้านอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และเป็นโอกาสที่ดี ในการสร้างชื่อเสียงและแสดงความเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ในฟาร์มจำนวนมาก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มไปพร้อมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่เฟซบุ๊กเพจ World Animal Protection Thailand หรือ www.worldanimalprotection.or.th

…….

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน-สุนัข, สัตว์ป่า-สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th