ธุรกิจอะไรบ้าง เสี่ยงโดน Metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือน แย่งงาน

ธุรกิจอะไรบ้าง เสี่ยงโดน Metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือน แย่งงาน
ธุรกิจอะไรบ้าง เสี่ยงโดน Metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือน แย่งงาน

ธุรกิจอะไรบ้าง เสี่ยงโดน Metaverse เทคโนโลยีโลกเสมือน แย่งงาน

Metaverse คือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวไปอีกขั้นจากปัจจุบัน โดยเป็นการผสานโลกเสมือนจริงคู่ขนานไปกับโลกจริงทางกายภาพ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวตนและทำแทบทุกกิจกรรมได้ในโลกเสมือนแบบ 3 มิติ

ไม่ว่าจะเป็น การไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศหรือรับชมมหกรรมกีฬา หรือคอนเสิร์ตระดับโลกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปในโลกจริง การซื้อสินค้าผ่านการทดลองสวมใส่หรือปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายได้ในโลกเสมือนแล้วได้รับการส่งมอบสินค้านั้นจริงๆ มายังที่พักโดยไม่ต้องเดินทาง การซื้อขายสินทรัพย์ อย่างที่ดินในเกมที่ผู้ใช้งานมีตัวตนในโลกเสมือน เป็นต้น

ที่สำคัญคือ การใช้งานของผู้บริโภคสามารถเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์คู่ขนานไปกับโลกจริงทางกายภาพ ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างแว่นและเชื่อมโยงการใช้งานกับแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาใหม่

จึงกล่าวได้ว่า Metaverse จะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิมให้กับผู้ใช้งาน ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการสร้างรายได้ใหม่ให้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือแอพพลิเคชั่นระดับโลก

จากเดิมที่เน้นรายได้จากการโฆษณา หรือค่าสมาชิก ไปสู่รายได้จากการทำธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ต่อยอดได้มากขึ้นตามการใช้งานของผู้บริโภค อาทิ รายได้จากการให้เช่าที่จัดงานหรือค้าขายสินค้าและบริการในโลกเสมือน รายได้จากการเป็นตัวกลางซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าถึงชุดข้อมูลของผู้ใช้งานในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างและอาจสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากในอนาคต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การดำเนินการดังกล่าว แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจำเป็นต้องมีหลายองค์ประกอบที่ลงตัว ทั้งความพร้อมด้านแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่น ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่รองรับภาพ 3 มิติแบบเรียลไทม์

และการปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือนที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันโดยผู้ใช้งานจำนวนมาก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก อุปกรณ์เชื่อมโยงอย่างแว่นที่ใช้งานง่ายและสะดวก ตลอดจนคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ใช้งานแต่ละราย จนเกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือเกิดการบอกต่อ ขณะเดียวกัน ด้วยข้อจำกัดด้านรายได้และเวลา ทำให้การใช้งานของ Metaverse ในระยะแรกอาจตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพียงบางกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการได้สำเร็จ แน่นอนว่า ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมากซึ่งยังดำเนินการสิ่งต่างๆ บนโลกจริง เพราะการมาของ Metaverse จะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่มีโอกาสเข้ามาแข่งขันหรือ Disrupt ผู้เล่นเดิมได้ไม่มากก็น้อย อาทิ ธุรกิจรับจัดงาน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

ซึ่งเชื่อว่าอนาคตในอีกไม่ไกลจากนี้ ความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปเป็นร่างของ Metaverse คงจะมีมากขึ้นและเป็นที่น่าติดตามอย่างยิ่ง