ซีพี ออลล์ ใช้ หูหิ้วถ้วยกาแฟเส้นกก ในร้านเซเว่นฯ หนุน ภูมิปัญญาจากเด็กไทย 

ซีพี ออลล์ ใช้ หูหิ้วถ้วยกาแฟเส้นกก ในร้านเซเว่นฯ หนุน ภูมิปัญญาจากเด็กไทย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีต การสืบสานและอนุรักษ์จึงสำคัญเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาหายไปจากชุมชน โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การขับเคลื่อน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) 

ได้สนับสนุนโครงการ “หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก” ของ โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อช่วยพลิกโฉมภูมิปัญญา ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่นำวัชพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่นอย่าง “ต้นกก” และ พืชเศรษฐกิจอย่าง “กระจูด”  มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยลดการใช้พลาสติก สร้างความแปลกใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีในชุมชนได้อย่างยอดเยี่ยม 

ซีพี ออลล์ จึงได้เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภายใต้ชื่อ “ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกและกระจูด” ทั้งในด้านงบประมาณ องค์ความรู้ การตลาด ตลอดจนช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนนำ หูหิ้วถ้วยกาแฟ จากเส้นกก มาใช้กับ All Café ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาทดลองจำนวน 3 สาขา คือ สาขาทะเลน้อย สาขาควนขนุน และสาขาโพธิ์ทองควนขนุน โดยกำหนดจัดวางในระยะทดลอง 3 เดือน ซึ่งเป็นก้าวแรกในการดำเนินการก่อนที่จะสรุป ประเมินผลตอบรับ แล้วจึงเตรียมขยายผลไปยังร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีบริการกาแฟและเครื่องดื่มจาก All Café ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในลำดับถัดไป

ด้าน นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จ.พัทลุง กล่าวว่า จากโครงการ CONNEXT ED ที่ทางซีพี ออลล์ สนับสนุนงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งหมด 3 ฐานการเรียนรู้ สู่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ฐานการเรียนรู้การแปรรูปข้าวเกรียบปลาดุกยิ้ม

2. ฐานการเรียนรู้สายหูหิ้วแก้วกาแฟเส้นใยกกรักษ์โลก

3. ฐานการเรียนรู้ การจักสาน/ตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูดเป็นของชําร่วยและของที่ระลึก อิงตามบริบทของชุมชน

ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างชื่อที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งข้าวเกรียบปลาดุกยิ้ม กระเป๋ากระจูดสานมือ กระเช้ากระจูด ของชำร่วยจากกระจูด รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้าออนไลน์ และนักท่องเที่ยวในชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง

นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) จ.พัทลุง

“หลักสูตร หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก บูรณาการร่วมกับหลักสูตรท้องถิ่น มีการนำเทคนิคฝีมือด้านหัตถกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบสายหูหิ้วถ้วยกาแฟได้อย่างสวยงามไม่ซ้ำใคร มีความเหนียวแข็งแรงทนทาน ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าของต้นกกได้เป็นอย่างดี” นางนิษฐกานต์ กล่าว

นางสาวณัฐกันต์ ปราบสงคราม ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บมจ. ซีพี ออลล์ ตัวแทนองค์กรผู้ร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อย่างใกล้ชิด กล่าวว่า หลักสูตรท้องถิ่น หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก และ กระเป๋ากระจูดสานมือ เป็นกิจกรรมการเรียนงานอาชีพ ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

นางสาวณัฐกันต์ ปราบสงคราม ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บมจ. ซีพี ออลล์

โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Community Center) ตอนนี้บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และร่วมมือกับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีอื่นๆ อีกมากมาย โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทํา และร่วมพัฒนา

ที่ผ่านมา ได้เข้ามามีส่วนในการให้คำแนะนำด้านการจัดการตลาด การบริหารจัดการด้านการผลิต การขยายกรอบแนวคิดให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ได้หลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวผลิตภัณฑ์มีส่วนสำคัญในการลดใช้พลาสติก และมีโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หากมีการขยายการใช้งานสู่กลุ่มสาขาของเซเว่น อีเลฟเว่น ในทุกภูมิภาคของประเทศ

ทั้งนี้โครงการ “หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก” และ “กระเป๋ากระจูดสานมือ” โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สามารถดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่ซีพี ออลล์ ดูแล โดยสามารถฝ่าด่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในความดูแลของบริษัททั้งหมดกว่า 189 โรงเรียนในรุ่นเดียวกัน กลายเป็นต้นแบบสำคัญให้กับโรงเรียนอื่นๆ และคนในชุมชน สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและขอแนวทางการดำเนินโครงการ สามารถนำไปปรับใช้ในด้านการอาชีพได้ สู่การต่อยอดเป็น SMEs อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ จากองค์ความรู้ต่างๆ และขยายความสำเร็จสู่ชุมชนต่อไป