แฟลชโฮม ผุด 1 พันบาท มีธุรกิจเป็นของตนเอง สร้างอาชีพหลังเกษียณ

แฟลชโฮม ผุด 1 พันบาท มีธุรกิจเป็นของตนเอง สร้างอาชีพหลังเกษียณ
แฟลชโฮม ผุด 1 พันบาท มีธุรกิจเป็นของตนเอง สร้างอาชีพหลังเกษียณ

แฟลชโฮม ออกแพ็กเกจพิเศษ 1 พันบาท สร้างธุรกิจเป็นของตนเอง หนุนสร้างอาชีพหลังเกษียณ

แฟลชโฮม ธุรกิจบริการรับสินค้า (Drop Off) ภายใต้การบริหารของ แฟลช กรุ๊ป ( Flash Group) ผู้ให้บริการ E-commerce แบบครบวงจร โดยมีโมเดลธุรกิจ “คิดจะสร้างธุรกิจ เริ่มต้นที่เรา Start your business, Start with Flash Home”

จากตัวเลขจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และในปี 2564 นี้ประเทศไทยถือได้ว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ที่สำคัญ ผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่จะไม่มีอาชีพหลังเกษียณอายุรองรับ แฟลชโฮมจึงต้องการสนับสนุนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้มีรายได้หลังเกษียณอายุแล้ว

รวมถึงให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยการออกแพ็กเกจราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตนเองได้ ที่สำคัญ ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของ แฟลช กรุ๊ป ที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม

สำหรับแพ็กเกจวัยเกษียณที่มีราคาเพียง 1,000 บาท จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ฟรีค่าระบบ 3 เดือนแรก และฟรีค่าอุปกรณ์ 1,000 บาทตามบริษัทจัดให้ นอกจากกลุ่มวัยเกษียณแล้ว แฟลชโฮมยังมองเห็นถึงโอกาสการสร้างธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้พิการ และกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ประกอบกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด ที่หลายฝ่ายต้องเผชิญกับสภาวะว่างงาน ก็สามารถสร้างธุรกิจด้วยแพ็กเกจพิเศษนี้เช่นเดียวกัน เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้าอาชีพในกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน โดยแฟลชโฮมแพ็กเกจพิเศษจะนำร่องเปิดรับสมัครช่วงแรกเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ)

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ Link : http://bit.ly/FH-SpecialRegist หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊ก Flash Home หรือ ติดต่อผ่าน Line : @Flash.home