ทุบสถิติ! ผลพวงมาตรการควบคุม โควิด ทำ แรงงานเยาวชน ว่างงานสูง

ทุบสถิติ! ผลพวงมาตรการควบคุม โควิด ทำ แรงงานเยาวชน ว่างงานสูง
ทุบสถิติ! ผลพวงมาตรการควบคุม โควิด ทำ แรงงานเยาวชน ว่างงานสูง

ทุบสถิติ! ILO เผย ผลพวงมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำแรงงานอายุ 15-24 ปี ว่างงานสูง คาด ตลาดแรงงานปี 65 ฟื้นตัวช้า-ไม่สม่ำเสมอ

การว่างงานในกลุ่มแรงงานคนหนุ่มสาวในประเทศไทย แตะระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ตามรายงานล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

จาก ข้อมูลล่าสุดของตลาดแรงงานไทย  พบว่า การจ้างงานแรงงานเยาวชนลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาสแรกของปี 2564 (เทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2562) อัตราการว่างงานของเยาวชนทั้งชายและหญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จุด ซึ่งสูงที่ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลำดับ

จากรายงานฉบับนี้ มาตรการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงานน้อยกว่า 50 คน โดยการจ้างงานเยาวชนได้รับผลกระทบมากที่สุดในสถานประกอบการเหล่านี้ อัตราการจ้างงานลดลงร้อยละ 18 สำหรับแรงงานเยาวชนชาย และร้อยละ 24 สำหรับแรงงานเยาวชนหญิง

“ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างรุนแรงในกลุ่มเยาวชนและสถานประกอบการขนาดเล็ก มาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงลงไปในภาคธุรกิจหลักและรายกลุ่มของกำลังแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัว เช่นเดียวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย” นายแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าว

ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดลดลงร้อยละ 7 หรือเทียบเท่าการลดลงของการจ้างงานเต็มเวลา จำนวน 2 ล้านชั่วโมง การฟื้นตัวที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในด้านชั่วโมงการทำงานและการจ้างงานในครึ่งหลังของปี 2563 กลับมีทิศทางตรงกันข้ามในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 อันเนื่องมาจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปี

ข้อกังวลประการหนึ่งคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตลอดช่วงไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของปี 2564 และกำลังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

ที่มีการบังคับใช้ในไตรมาสที่สามของปี 2564 เทียบเท่ากับความเข้มงวดของมาตรการในไตรมาสที่สองของปี 2563 ดังนั้น อาจคาดการณ์ได้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจมีขนาดใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2563