“ททท.”คาดเทศกาลปีใหม่4วันเงินสะพัดกว่า2.84หมื่นล.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดเผยว่า คาดการณ์การเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มกราคม 2560 รวม 4 วัน จะมีนักท่องเที่ยว ต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยประมาณ 375, 500 คน เพิ่มขึ้น 5% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 5,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีใหม่ปีที่แล้ว เนื่องจากมีปัจจัยบวกด้านการบิน คือ มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้าไทยทั้งสิ้น 65 เที่ยวบิน รวม 16,389 ที่นั่ง โดยบินเข้ากรุงเทพมากที่สุด 39 เที่ยวบิน รองลงมา คือ ภูเก็ต 23 เที่ยวบิน เชียงใหม่ 3 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินที่มาจาก 11 ประเทศ และมากที่สุดคือ จีน รัสเซีย สวีเดน และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดคนไทยเที่ยวไทยช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ คาดว่าจะเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศราว 4 ล้านคน คิดเป็นรายได้ 1.93 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 18 ล้านคน สร้างมูลค่ากว่า 3.6 พันล้านบาท และเมื่อรวมทุกกิจกรรมจากทุกกลุ่มตลาดท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่คาดว่าจะมีเงินสะพัดราว 2.84 หมื่นล้านบาท

 

ที่มา มติชนออนไลน์