ใครได้บ้าง?! เช็กเงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงิน เดือน พ.ย. รอบสุดท้าย

ใครได้บ้าง?! เช็กเงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอนเงิน เดือน พ.ย. รอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 โอนเงินให้ผู้ถือบัตรฯ รอบเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบสุดท้าย วันนี้ (22 พ.ย.) ได้แก่

  • เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงกันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

นอกจากนี้ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ยังได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท อีกด้วย