รีบเลย! SMEs ยื่นขอเยียวยาลูกจ้างหัวละ 3 พัน ปิดลงทะเบียนวันนี้

ปิดลงทะเบียนวันนี้! ยื่นลงทะเบียน ขอเยียวยาลูกจ้างหัวละ 3 พัน SMEs ยังไม่ยื่น รีบเลย!

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว เมื่อวันที่ 19 .. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ดำเนินการโดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนในวันที่ 20 .. นี้ ว่า

หลังเปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการเอสเอ็มอีลงทะเบียนรับสิทธิ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 201,761 ราย หรือร้อยละ 51.12 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,873,878 คน หรือร้อยละ 71.25

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ขณะนี้เหลือเวลาลงทะเบียนเพียง 1 วัน จากนั้นระบบจะปิดรับลงทะเบียนในเวลาเที่ยงคืนวันเดียวกัน และเริ่มเปิดให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 21-27 .. 64

สำหรับนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน วันที่ 16 .. 64 แต่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบแจ้งว่าขาดคุณสมบัติหรือเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่นๆ ก่อนวันที่ 16 .. 64 รวมทั้งกรณีอื่นๆ

สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ยังมีความกังวลว่าจะมีการคิดภาษีย้อนหลัง จากเงินจำนวนนี้ที่รัฐบาลอุดหนุนผมขอยืนยันอีกครั้งว่า พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจจะอุดหนุนเงินช่วยนายจ้างในโครงการนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจเอสเอ็มอี โดยไม่มีการนำเงินอุดหนุนไปคิดเป็นรายได้ หรือคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษีแต่อย่างใดรมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี กกจ. กล่าวว่า เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ และตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564-เดือนมกราคม 2565

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วยหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)

โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ โทร. 1506 กด 2 หรือ โทร. 1694” นายไพโรจน์ กล่าว