เปิดคัมภีร์ 5 จ. การทำการตลาด มัดใจลูกค้า ยุคนิวนอร์มอล

เปิดคัมภีร์ 5 . การทำการตลาด มัดใจลูกค้า ยุคนิวนอร์มอล

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นผลให้หลายคนหันมารัดเข็มขัด หยิบเงินในกระเป๋าของตัวเองออกมาใช้จ่ายยากขึ้น

อีกทั้งพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบัน มักให้ความสำคัญต่อความคุ้มค่ามากกว่าการมองเห็นคุณค่าและบริการที่ได้รับมา

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หลาย ธุรกิจจึงต้องสร้างการมองเห็นสร้างการรับรู้ และพูดคุยกับลูกค้าของตนเองเพิ่มมากขึ้น คุณนพนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ได้เผย หลักการ 5 เป็นแนวคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีดังนี้

1. จับกระแส : การจับกระแสใหม่ และสร้างเรื่องราวแบบใหม่ ในแบบของตนเอง สามารถสร้างอิทธิพลของแบรนด์ได้ในระยะยาว แม้ชื่อเสียงจะหาย แต่จะยังเป็นที่จับตามองของลูกค้าอยู่เสมอ

2. จิกลูกค้า : ต้องทำการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการตัดสินใจของลูกค้า

3. เจาะกลุ่ม : การเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ทำให้เรามองเห็นและเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น เช่น เข้าไปอยู่ในกลุ่ม facebook เกี่ยวกับกล้วยไม้ เพื่อจะเข้าใจลูกค้ากล้วยไม้ที่เราจะขาย

4. จริงใจ : เมื่อการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบันมีมากมายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การแสดงถึงความจริงใจและถูกต้องต่อลูกค้าในเรื่องราวที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้โดยผ่านการแต่งเติมน้อยที่สุด เช่น โพสต์ IG Story, TikTok ให้เห็นถึงสินค้าของจริงและวัตถุดิบในการทำสินค้า

5. จุนเจือ : ความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันของคนไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่ดี และสามารถต่อยอดจากสิ่งนี้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กไปควบคู่กับสังคม เช่น เราเปิดร้านขายกาแฟ เราสามารถนำเมล็ดกาแฟท้องถิ่นใกล้บ้านมาขายที่ร้านพร้อมเผยแพร่วิธีการใหม่ ในการนำเสนอ

“การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับยุคสมัยจะช่วยเพิ่มโอกาสในช่วงวิกฤตให้มีกำไรและเอาตัวรอดไปได้ การเรียนรู้จากลูกค้าเหมือนลูกค้านั้นเป็นครูของเรา เขาจะคอยเตือนเราเสมอในข้อผิดพลาดที่ทำให้ติดขัด ซึ่งเราก็ควรที่จะจริงใจและมีน้ำใจต่อลูกค้าจากสิ่งที่ได้รับเหล่านี้เช่นกัน” คุณนพ กล่าว