EXIM BANK เปิดเวทีสัมมนา ช่วย SMEs มองหาทางรอด จากโลกเดิมสู่โลกใหม่

EXIM BANK เปิดเวทีสัมมนา ช่วย SMEs มองหาทางรอด จากโลกเดิมสู่โลกใหม่

วันที่ 4 พ.ย. 2564 ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Transformation ทางรอด SMEs” ว่า

“การที่ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกคนก้าวข้ามจากสังคมออฟไลน์สู่สังคมออนไลน์ เปลี่ยนวิถีชีวิตและการบริโภคของคนไปอย่างสิ้นเชิง ยิ่งเกิดโควิด-19 แพร่ระบาด ยิ่งทำให้โลกหมุนเร็วขึ้น ทำให้คนต้องเปลี่ยนความคิด เพราะโดนบังคับให้ต้องใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันและโลกอนาคต

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ส่วนภาคธุรกิจเองต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน ธุรกิจที่อยู่รอดได้ คือธุรกิจที่นำเอา Big Data มาใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำดิจิทัลมาใช้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต การตลาด และการขนส่ง ผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดย EXIM BANK และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการแปลงร่างผู้ประกอบการ SMEs ให้กลายเป็นคนตัวจิ๋วแต่แจ๋ว มีความทันสมัย ว่องไว แข่งขันได้

จึงได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Transformation ทางรอด SMEs” เพื่อให้ผู้ประกอบการตัวเล็กตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ หวังว่างานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นทางรอด และความสำคัญของดิจิทัล สามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง”

EXIM BANK เปิดเวทีสัมมนา ช่วย SMEs มองหาทางรอด จากโลกเดิมสู่โลกใหม่
EXIM BANK เปิดเวทีสัมมนา ช่วย SMEs มองหาทางรอด จากโลกเดิมสู่โลกใหม่

ดร.รักษ์ กล่าวต่อว่า Transformation คือการเปลี่ยนจากโลกเดิมไปสู่โลกใหม่ โดยความตายของธุรกิจมี 3 อย่าง คือ ตายจาก Disruption ตายจากคู่แข่งที่เก่งกว่า ตายจากการถูกผู้บริโภคทิ้ง เพราะฉะนั้น ต้องมาดูว่าผู้ประกอบการกำลังทำธุรกิจด้วยความไม่ประมาท ต้องเตรียม Transform เพื่อพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนไปยังธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองตลาดได้ดีกว่า 

EXIM BANK เปิดเวทีสัมมนา ช่วย SMEs มองหาทางรอด จากโลกเดิมสู่โลกใหม่
EXIM BANK เปิดเวทีสัมมนา ช่วย SMEs มองหาทางรอด จากโลกเดิมสู่โลกใหม่

“หากต้องการ Transform เพื่อเกิดใหม่ ต้องเริ่มจาก ซ่อมร่าง ให้กลับมาแข็งแรง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ยกตัวอย่าง สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริหารซัพพลายเชน ด้วย Automation และการจัดการ Data ทำให้สามารถติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้ประหยัดแรงงานคนได้กว่า 60%

เกิดใหม่เพื่อก้าวต่อไป เช่น เกาหลีใต้ สร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรม Netflix สร้าง Streaming หรือ Apple สร้าง iTunes และสุดท้าย ปรับจิตวิญญาณ ให้พร้อมเปลี่ยนแปลง ปรับวัฒนธรรมและความคิด ให้เอื้อต่อการ Transform เช่น EXIM ปรับนโยบายสู่ Dual-track Policy และ EXIM One” ดร.รักษ์ กล่าว