น้ำท่วม ปี 64 กระทบผลผลิตข้าวนาปี สูญ 6.3-8.4 พันล้านบาท

ภาพจาก มติชนออนไลน์
ภาพจาก มติชนออนไลน์

น้ำท่วม ปี 64 กระทบผลผลิตข้าวนาปี สูญ 6.3-8.4 พันล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางของไทย จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปี ซึ่งผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในเดือน ก.ย.-ต.ค. 64 คิดเป็นราว 14.5% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปีทั้งปีการผลิต  

โดยมูลค่าความเสียหายน่าอยู่ที่ราว 6,300-8,400 ล้านบาท บนสมมติฐานที่เป็นพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสิ้นราว 5 ล้านไร่ และเสียหายจากต้นข้​าวตายไปราวร้อยละ 30-40 ของพื้นที่นาข้าวทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งเอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวในภาพรวมทั้งปี ประกอบกับผลผลิตข้าวนาปรังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี ทำให้ภาพรวมผลผลิตข้าวทั้งปี 64 น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่ราว 30 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.9 % (YoY) โดยราคาข้าวเฉลี่ยทั้งปี 64 อาจอยู่ที่ราว 8,700-9,200 บาทต่อตัน หรือลดลง 18.9-23.3%

สำหรับในเดือน พ.ย. 64 ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดมากที่สุด หรือคิดเป็น 67.1% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปีทั้งปีการผลิต ราคาข้าวอาจปรับตัวลดลงจากปริมาณผลผลิตข้าวที่มีมากและข้าวอาจมีความชื้นสูง ซ้ำเติมรายได้เกษตรกรซึ่งผลผลิตข้าวเสียหายจากน้ำท่วม

ประกอบกับภาคการส่งออกข้าวมีแนวโน้มไม่สดใสนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น นโยบายของภาครัฐในโครงการประกันรายได้เกษตรกรระยะที่ 3 (ปี 2564/2565) น่าจะช่วยประคับประคองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ในระดับหนึ่ง