ISMED ชู 7 คอร์ส พลิกเกมใหม่ สู่สมาร์ทธุรกิจ ทางรอดวิกฤตช่วย SMEs

ISMED ชู 7 คอร์ส พลิกเกมใหม่ สู่สมาร์ทธุรกิจ ทางรอดวิกฤตช่วย SMEs 

วิกฤตจากโควิด ถือเป็นบททดสอบอีกครั้งของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ซึ่งได้รับผลพวง เชิงลบ

และทุกครั้งที่รอดมาได้ คือความชาญฉลาดในการปรับตัว พลิกหาโอกาสใหม่ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัว ด้วยการเรียนรู้สังเคราะห์บทเรียนและต่อยอดสู่ความรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านต่างๆ

คุณธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า การเปลี่ยนถ่ายเชิงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างพลิกฟ้าพลิกดิน คาดว่าจะเกิดในยุค .. 2563-2573

โดยการสํารวจ ศึกษาจากหลายสํานักผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรในต่างประเทศ ทีนี้หากหันมามองภาคธุรกิจเอสเอ็มอี พบว่า มีผู้ประกอบการอยู่ 3 กลุ่ม อาทิ

คุณธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มที่ 1 ยังประคองหรือกัดฟันสู้ในแนวทางที่เคยทํามา แต่ยังไม่เห็นแสงสว่างหรือทางออก

กลุ่มที่ 2 เริ่มเห็นทางออกบางอย่างแต่ไม่รู้แนวทางหรือวิธีการว่าจะทําอย่างไร

กลุ่มที่ 3 รู้สถานการณ์ เห็นทางออก และค่อยๆ ค้นหาหรือกําลังดําเนินการต่าง ให้สามารถอยู่รอด หรือหา โอกาสใหม่ๆ

ทางสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จึงขอส่งสัญญาณถึงเอสเอ็มอีว่า ต้องทําการปรับตัว พร้อมกับที่ ISMED ได้เตรียมโซลูชั่นสมัยใหม่พร้อมแล้วสําหรับการ Reset ธุรกิจเพื่อจะก้าวกระโดดไปข้างหน้า

“The Great Reset ครั้งนี้ สําหรับเอสเอ็มอีแล้ว จําเป็นต้องปรับตัวสู้ด้วยการบริหารจัดการแบบสมาร์ท ใช้เทคโนโลยี ใช้ดาต้าเพื่อทันยุคสมัยการดิสรัปชั่น พลิกเกมธุรกิจเดิมให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในยุค New Normal”

โดยสถาบัน จะนําเสนอ Super Smart Solutions ที่จะมาช่วยเอสเอ็มอี ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง มาร่วมมือกันพัฒนา และให้ความรู้ เป็นพี่เลี้ยง และเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง เข้ามาร่วมกันในการขับเคลื่อนในครั้งนี้คุณธนนนทน์ กล่าว

โดยในขั้นแรก ISMED จะให้น้ำหนักกับกลุ่มเอสเอ็มอีที่ต้องการแก้ปัญหา หาทางออกด้านการขาย การตลาด และอีกกลุ่มที่สําคัญของประเทศคือ

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการบริการที่หลังวิกฤตโควิด จําเป็นต้องค้นหาแนวทางและวิธีการในการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ และกลุ่มที่มีการเติบโตวันนี้ก็จริง แต่ยังขาดระบบ ขาดกระบวนการคิดที่จะมาเสริมให้ธุรกิจเติบโตแบบนิวเอสเคิร์ฟ

โดยซีรีส์ หนึ่ง เดอะเกรทรีเซต : Super Smart Solutions ประกอบด้วย

1. Big step go.com SME solutions คอร์ส+เครื่องมือ+ข้อมูล+ช่องทางตลาด ครบจบที่เดียว

2. ระบบ 2 NDCASH.CO รวมกองทัพนักขายออนไลน์กว่าแสนรายที่จะช่วย SMEs รุกตลาดทั่วโลก

3. Sell Profit Design Simulator Program แก้ปัญหาการทําโฆษณาออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพแอดได้ถึง 80%

4. ปลุกยักษ์หลับภาคธุรกิจบริการ ผ่านโมเดลบริการ WOW สมัยใหม่ ด้วย Smart Service for Excellent Solutions

5. โมเดลการวัดและสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจด้วยระบบ CPMS (Corporate Performance Management System) 6. Hybrid Branding ฉีกตําราฉุดแบรนด์ให้พ้นการดิสรัปชั่น

7. โมเดลการอัพมูลค่าธุรกิจสุขภาพด้วย Modernize Thai Medicine

การลงมือปฏิบัติ ต้องทำทันที อย่ารอช้า ทว่าหากเอสเอ็มอีมีความไม่มั่นใจในทางเดินข้างหน้า ขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็ขอเชิญชวนมาพบปะ แลกเปลี่ยนกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้ทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งสถาบันจะมีกิจกรรมตลอดเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปคุณธนนนทน์ กล่าว

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ และคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพิ่มเติมได้ที่ www.ismed.or.th และ เฟซบุ๊ก Budiis