‘ทูลกระหม่อมฯ’พระราชทานอาหารแก่ประชาชน รับสั่งโปรด ให้ใช้คำว่า”ทรงพระสเลนเดอร์”

เมื่อเวลา 19.19 น. วันที่ 25 ธันวาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออกจากประตูเทวาพิทักษ์ พระบรมมหาราชวัง พระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ที่เต็นท์มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตรงข้ามประตูเทวาพิทักษ์ โดยมีพสกนิกรที่มากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพสกนิกรพื้นที่ใกล้เคียงรับเสด็จเนืองแน่น โดยร่วมกันทำนิ้วเป็นสัญลักษณ์มินิฮาร์ทพร้อมเปล่งเสียงทรงพระสเลนเดอร์กึกก้อง

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 500 ใบ, อาหารว่างใส่กล่อง ภายในประกอบ เช่น ขนมปัง 300 ชุด, ข้าวไก่ทอดและข้าวน้ำพริกปลาทู รวมจำนวน 400 ชุด, น้ำเปล่า 300 ขวด ภายหลังประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ทรงรับสั่งกับประชาชนที่มารับเสด็จที่เปล่งเสียงทรงพระเจริญให้ไปใช้คำว่า “ทรงพระสเลนเดอร์” จากนั้นประชาชนร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระสเลนเดอร์กึกก้อง ทรงทำพระหัตถ์ทั้งสองข้างสัญลักษณ์มินิฮาร์ท ก่อนเสด็จกลับ

s__5087610

s__5087608

s__5087605

s__5087604