ออมสิน คว้ารางวัล ธนาคารที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนช่วงโควิด-19 มากที่สุด

ออมสิน คว้ารางวัล ธนาคารที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนช่วงโควิด-19 มากที่สุด ตอกย้ำบทบาทธนาคารเพื่อสังคม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในภารกิจการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งธนาคารออมสิน เป็นองค์กรลำดับต้น ที่โดดเด่นในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในฐานะธนาคารเพื่อสังคม

ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัล Most Helpful Bank During COVID-19 in Thailand เป็นธนาคารที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนช่วงโควิด-19 มากที่สุด จาก The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย ภายในงาน The Asian Banker Thailand Awards 2021 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

อนึ่ง นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด ธนาคารได้แบ่งเบาภารกิจภาครัฐและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแล้วจำนวน 36 โครงการ คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 2 แสนล้านบาท และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว 11 ล้านคน ผ่านมาตรการต่าง

 

อาทิ มาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อช่วยเหลือทั้งรายย่อยและ SMEs มาตรการพักชำระหนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดทำโครงการช่วยเหลือสังคม

ผ่านโครงการ CSR ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ในการเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากไปด้วยกัน และประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว