ครม. ไฟเขียว เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้

ครม. ไฟเขียว เพิ่มวงเงิน 4 โครงการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้

วันที่ 19 ต.ค. 64 เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงิน 54,600 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค. 64) วงเงิน 1,384 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เพิ่มเติม อีกคนละ 1,500 บาท ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค. 64) วงเงิน 42,000 ล้านบาท

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นการเพิ่มวงเงินจาก 7,000 บาท เป็น 10,000 บาท วงเงิน 3,000 ล้านบาท