ทูลกระหม่อมหญิงฯพระราชทานอาหารให้ประชาชนกราบพระบรมศพ

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่เต็นท์มูลนิธิโครงการทู บี นัมเบอร์วันทูล ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออกจากประตูเทวาพิทักษ์ มาที่เต็นท์เพื่อพระราชทานอาหารและของว่าง ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง และประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยโดยรอบท้องสนามหลวง สำหรับสิ่งของที่ทรงประทานนั้นได้แก่ 1.ข้าวเหนียวหมูทอด 1,000 ชุด 2.ข้าวเหนียวไก่ทอด 1,000 ชุด และ3.ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่9