ตลาดสมุนไพร โตต่อเนื่อง ทำตลาดต้องการบุคลากรแพทย์แผนไทย มากขึ้น

CIM DPU ชี้ ตลาดสมุนไพร โตต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่าหมื่นล้าน ทำตลาดต้องการบุคลากรแพทย์แผนไทย มากขึ้น

ในยุคที่มีโรคระบาดโควิด-19” ทำให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งสมุนไพรไทย อย่าง ฟ้าทะลายโจร กระชาย สามารถช่วยรักษาโควิด-19 ได้ ยิ่งทำให้สมุนไพรไทยเป็นที่นิยมและต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ

ทว่าการใช้สมุนไพรนั้น ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถหยิบมาทานได้ทันที เพราะไม่ว่าจะเป็นยาหรือสมุนไพรชนิดไหน หากนำมาใช้ไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม จากคุณก็กลายเป็นโทษได้เช่นเดียวกัน การมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร จึงมีความสำคัญอย่างมาก

แพทย์แผนไทยอภิรัช ประชาสุภาพ หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แพทย์แผนไทยอภิรัช ประชาสุภาพ หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้พืชสมุนไพรนั้นเพราะมองว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและมาจากธรรมชาติ

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพร อีกทั้งนโยบายของภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง หรือพืชตระกูล . ไม่ว่าจะเป็น กัญชา กัญชง กระท่อม ซึ่งได้ปลดล็อกจากสารเสพติด และได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ ทำให้พืชสมุนไพรตอนนี้มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก

ตลาดสมุนไพรขยายตัวมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าความต้องการบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็ต้องมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย เพราะต้องยอมรับว่าพืชสมุนไพร หากนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจจะมีโทษมากกว่ามีคุณ และการเรียนแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงเรียนเพื่อรู้พืชสมุนไพรเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถทำการวินิจฉัยอาการต่างๆ ที่ผิดปกติของร่างการและเลือกใช้สมุนไพรต่างๆ นั้นมาใช้ให้เหมาะสม รวมถึงกระบวนการสกัดสารภายในพืชนั้นๆ ออกมาใช้ได้ ทั้งนี้ ยังสามารถนำสารสกัดต่างๆ ที่ได้จากพืชนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย ฉะนั้น ประเทศไทยจำเป็นอย่างมากในการผลิตแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกที่มีความรู้ด้านสุขภาพและต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้ แพทย์แผนไทยอภิรัช กล่าว

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.3% ภายหลังประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 .. 2560-2564 เป็นอัตราการเติบโตมากกว่าจีน ที่เติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 0.85% และเกาหลีใต้ 5.43% ขณะที่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทยตั้งแต่ปี 2560-2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ต่อปีทีเดียว

แพทย์แผนไทยอภิรัช กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีหลายสถาบันการศึกษาที่ได้เปิดเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพราะต้องยอมรับว่าบุคลากรด้านนี้ของไทยมีจำนวนจำกัด ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงมีการเปิดรับทั้งในระดับปริญญาตรี/โท และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร นำไปต่อยอดในการทำงานหรือธุรกิจ

ซึ่งสมุนไพร ถือเป็นภูมิปัญญา รากเหง้าของคนไทยที่อยู่มาอย่างยาวนาน ตามชุมชนต่างๆ ก็จะมีปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนเฒ่าคนแก่ที่นำสมุนไพรมาใช้กันอยู่แล้ว แต่การนำไปใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างดี เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้สมุนไพรในการป้องกัน ดูแลสุขภาพ และรักษาโรคได้

แพทย์แผนไทยอภิรัช กล่าวต่อว่า การรักษาโรคในขณะนี้ บางโรคจำเป็นที่ต้องนำศาสตร์หลายๆ ศาสตร์เข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์แพทย์แผนไทยผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ความรู้สามารถดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองได้

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 มีคนสนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรแพทย์แผนไทยมากขึ้น ทั้งในส่วนของเด็กรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป เพราะต้องการเรียนรู้ว่าสมุนไพรใช้อย่างไร และบางคนสนใจเรียนรู้การสกัดสมุนไพร นำมาใช้ในการรักษา หรือทำเครื่องสำอางต่างๆ ดังนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะตอนนี้ต่อให้ตลาดสมุนไพรขยายมากขึ้น เราก็จะมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรองรับ และสามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น

การมาเรียนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ไม่ใช่ได้เพียงความรู้เท่านั้น แต่จะได้ทักษะทางด้านปฏิบัติ เพราะต้องมีการฝึกงานจริงทั้งในส่วนหน่วยงานรัฐ และเอกชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถรู้จักการนำสมุนไพรมาใช้ การสกัดสมุนไพร หรือการเปิดโรงงานยาสมุนไพรไทย หรือเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยได้ ดังนั้น ผู้ที่ไม่รู้แต่สนใจเรื่องสมุนไพร ซึ่งตอนนี้หลายๆ ตัวกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ขอให้มาเรียน มาศึกษาในการนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ประกอบอาชีพโดยมีองค์ความรู้จริงๆ เนื่องจากหากนำไปใช้ผิดก็จะทำให้เกิดโทษต่อผู้บริโภคได้ แพทย์แผนไทยอภิรัช กล่าว

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรต่างๆ ของ CIM DPU สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cim.dpu.ac.th/ หรือ โทร. 088-390-1776