ในยุคที่ไม่มีความแน่นอน วางแผนการเงิน ยังไง ให้อยู่รอด?

ในยุคที่ทุกอย่างไม่มีความแน่นอน วางแผนการเงิน ยังไง ให้อยู่รอด?

ในยุคที่หลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพร้อม กัน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ คน ต้องประสบกับสภาวะทางการเงินที่ฝืดเคือง

การจะบริหารจัดการการเงินอย่างไรให้รอด คือโจทย์ใหญ่ ซึ่งมนุษย์เงินเดือนและคนหาเช้ากินค่ำ จะบริหารอย่างไร? เว็บไซต์ กรุงไทย ได้แนะนำไว้ดังนี้

1. การทำบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นประจำ ที่ควรทำให้เป็นนิสัย แล้วจะรู้ว่าเงินเข้าเงินออกอย่างไร จ่ายหนักตรงไหนเกินไปหรือเปล่า ยิ่งทุกวันนี้ มีเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลเป็นผู้ช่วย สามารถบันทึกผ่านแอพ ยิ่งง่ายและสะดวกกว่าเดิม ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ จะช่วยติดตามการใช้จ่าย และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย เพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่า ใช้เงินไปกับอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทำให้คุณบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้น

2. Reskill และ Up skill ตัวเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นที่จะเพิ่มและเสริมทักษะใหม่ ให้กับตัวเองตลอดเวลา จะได้เป็นที่หมายปองของนายจ้างหรือบริษัทที่มั่นคง ไม่ให้ปันใจไปจ้างพนักงานใหม่ เพราะอย่างน้อย คุณก็ทำให้พวกเขาเห็นว่า มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่หยุดอยู่กับที่

3. ไม่พลาดที่จะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจการเงินต่าง เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทำให้คุณรอบรู้เกี่ยวกับโลกธุรกิจและการเงิน ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่ดี ในการต่อยอดสู่การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. อย่าพึ่งรายได้ทางเดียว มุ่งหารายได้เสริม ในวิกฤตโควิด-19 อาจทำให้ใครหลายคนรายได้หดหาย จากการที่บริษัทลดเงินเดือน หรือลดสวัสดิการบางอย่างลงไป ทำให้รายรับที่ได้ ไม่ครอบคลุมรายจ่าย ดังนั้น วิธีการแก้ที่ดีนอกจากจะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแล้ว ก็ควรจะต้องหารายได้เสริมด้วย

ซึ่งในโลกออนไลน์มีช่องทางมากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง การรับจ้างงานฟรีแลนซ์ด้านต่าง ที่ Fastwork หรือการเค้นทักษะความเชี่ยวชาญที่ตัวคุณเองมี มาปั้นคอร์สสอนออนไลน์เองเลยก็ได้ และหากคอร์สสอนออนไลน์ของคุณได้รับความนิยม ก็จะกลายเป็น Digital Asset ที่มีคุณค่า เป็นแหล่งรายได้ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดไป

5. ออมเงินกับธนาคารผ่านบัญชีเงินฝาก สำหรับใครที่ยังพอไหว ก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินที่มีอยู่ให้ดี โดยการเก็บออมเงิน ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี

6. ออมเงินผ่านการลงทุน ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) คือการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เป็นการลงทุนแบบ Fund of Funds ที่อยู่ภายใต้การบริหาร และการจัดการของบริษัท โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีผู้จัดการกองทุนคอยติดตามดูวัฏจักรเศรษฐกิจให้ตลอดเวลาในระยะยาว อีกทั้งจะคอยเพิ่มหรือลดนํ้าหนักสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดให้กับเรา

ซึ่งขั้นตอนการลงทุนแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

  • Macro เป็นการศึกษาภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและนโยบายต่าง ที่จะมีผลต่อสินทรัพย์
  • Fundamental ประเมินปัจจัยพื้นฐาน คำนวณ Valuation และความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ต่าง
  • Technical ติดตามแนวโน้มราคาสินทรัพย์ต่าง เพื่อดูจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อขาย
  • Fund Review ตรวจสอบกองทุนปลายทาง โดยเฉพาะกองทุน FIF ถึงการเปลี่ยนแปลงของ Master Fund
  • Asset Allocation รวบรวมการวิเคราะห์จากทั้ง 4 ขั้นตอน มาจัดน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โทร. 02-111-1111