16 ต.ค.นี้ ขสมก. กลับมาให้บริการรถเมล์เวลาปกติ

16 ต.ค.นี้ ขสมก. กลับมาให้บริการรถเมล์เวลาปกติ
16 ต.ค.นี้ ขสมก. กลับมาให้บริการรถเมล์เวลาปกติ

16 ต.ค.นี้ ขสมก. กลับมาให้บริการรถเมล์เวลาปกติ หลัง ศบค.ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว 

วันที่ 15 ต.ค. 2564 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 14 ต.ค.

หลังเห็นชอบให้มีการปรับลดระยะเวลา การห้ามออกนอกเคหสถานจากเดิมเวลา 22.00-04.00 น. ปรับลดลงเป็นเวลา 23.00-03.00 น. และอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าเปิดกิจการได้ถึงเวลา 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป

ขสมก. จึงจัดแผนการเดินรถโดยสารให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. โดยจะให้บริการรถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง ตามเวลาปกติ รถโดยสารคันแรกออกจากท่าต้นทาง เวลา 04.00 น. รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง เวลา 22.00 น. ยกเว้นรถโดยสารบริการตลอดคืน (รถกะสว่าง) ยังคงงดให้บริการ

นอกจากนี้ ยังจะจัดรถออกวิ่ง 100% (2,886 คัน/วัน) หรือจัดรถออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา โดยมีเที่ยววิ่งเฉลี่ย วันละประมาณ 25,000 เที่ยว

และติดตั้งป้ายข้อความ “เหลือรถอีก 2 คันสุดท้าย” “เหลือรถอีก 1 คันสุดท้าย” “รถคันสุดท้าย” บริเวณกระจกด้านหน้ารถโดยสารที่วิ่งให้บริการ 3 คันสุดท้ายในแต่ละวัน