เปิด 10 ทริก วางแผนเที่ยวสนุก ปลอดภัย ไกลโควิด ทำยังไง?

เปิด 10 ทริก วางแผนเที่ยวสนุก ปลอดภัย ไกลโควิด ทำยังไง?

หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ คน ต้องพับแพลนเที่ยวกันมานาน จนเกิดความอัดอั้น โหยหาการเดินทาง

เมื่อมีประกาศผ่อนคลายมาตรการ ทำให้พอเดินทางกันได้ จึงน่าจะเตรียมแผนเที่ยวกันมากมาย แต่ก็อย่าลืมว่า การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ จึงได้นำ 10 ทริกวางแผนเที่ยวห่างไกลโควิด-19 มาฝาก ดังนี้

1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการระบาดของโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวให้แน่ชัด

ซึ่งบางสถานที่อาจมีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น การปิดสถานที่ หรือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และบางสถานที่อาจจะต้องมีผลการตรวจโควิด-19 อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือต้องมีผลยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จึงควรศึกษาข้อจำกัดของแต่ละสถานที่ก่อนออกเดินทาง

2. เลือกวันเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถหลีกเลี่ยงความแออัดของการใช้สถานบริการต่างๆ จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อจากผู้อื่น และควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กต่างๆ หรือหากเลี่ยงไม่ได้ต้องดูให้แน่ใจว่าไม่แออัดจนเกินไป

3. มองหาที่เที่ยวใหม่ๆ ห่างไกลจากผู้คนที่วุ่นวาย เช่น ป่าเขา ทะเลสงบๆ หรือที่เที่ยวเล็กๆ แบบ Local ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะเจอสถานที่ประทับใจแห่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็เป็นได้

5 ทางรอด พลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมา แม้ไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

4. เลือกเที่ยวแบบส่วนตัว ลดการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่น ควรตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้และการดูแลทำความสะอาดก่อนการใช้งาน

5. เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า หรือรถสาธารณะ ที่มีการใส่ใจเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย มีระบบถ่ายเทอากาศดี และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ปิด หรือมีระบบการระบายอากาศที่ไม่ดี

6. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ปลอดภัยกว่าการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้บริการรถสาธารณะหรือเครื่องบิน ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงพยายามเลี่ยงการสัมผัสตามจุดต่างๆ

7. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่นั้น รวมทั้งควรจดบันทึกวัน เวลา สถานที่ที่ไปเที่ยวหรือใช้บริการตลอดการเดินทาง เพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้สัมผัส กรณีมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และหากมีอาการไข้หรือไม่สบาย ควรงดหรือเลื่อนการเดินทาง

8. จัดเตรียมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

9. ให้ความสำคัญเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ถ้าให้ดีควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่น 2 เมตรขึ้นไป และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก หรือขณะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

10. ควรพกแอลกอฮอล์เจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลา และใช้ทุกครั้งเมื่อมีการสัมผัสตามสถานที่ต่างๆ

เช่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้ำ และหลังจากการไอจาม

 

เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564