เคาะ! ค่าโดยสารแอพแท็กซี่ เริ่ม 40 บาท พร้อมเปิดคุณสมบัติการเข้าร่วม

เคาะ! ค่าโดยสารแอพแท็กซี่ เริ่ม 40 บาท พร้อมเปิดคุณสมบัติการเข้าร่วม
เคาะ! ค่าโดยสารแอพแท็กซี่ เริ่ม 40 บาท พร้อมเปิดคุณสมบัติการเข้าร่วม

เคาะ! ค่าโดยสารแอพแท็กซี่ เริ่ม 40 บาท พร้อมเปิดคุณสมบัติการเข้าร่วม คาด พ.ย.นี้ เปิดให้บริการ

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ได้ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแท็กซี่ป้ายดำ จำนวน 5 ฉบับเรียบร้อยแล้ว

ทำให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีความพร้อมที่จะเปิดให้ บริษัทผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่สนใจยื่นขออนุญาตและขอการรับรองจาก ขบ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป คาดว่า ขบ. จะใช้เวลาในการพิจารณาความถูกต้องภายใน 30 วัน หากผ่านการพิจารณา คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการเริ่มเปิดให้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีแท็กซี่ป้ายดำสนใจเข้าร่วมแอพพลิเคชั่น ประมาณ 1 หมื่นคัน โดย ขบ. จะทำการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนคู่ขนานกันไปด้วย

สำหรับอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น (สตาร์ตมิเตอร์) แท็กซี่ที่เรียกผ่านแอพ จะอยู่ระหว่าง 40-150 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของรถว่า เป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ส่วนอัตราค่าโดยสารตามระยะทางหรือค่าโดยสารระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรแรก (กม.) คิดกม.ละ 6-16 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ ขณะที่อัตราค่าโดยสารขณะรถจอดนิ่ง หรือรถติด คิดอัตราไม่เกิน 2 บาท/นาที โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าเรียกรถได้ในอัตราไม่เกิน 20 บาท

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะมีการจัดระบบการเรียกรถไว้ตามหมวดหมู่ โดยจะจัดให้รถแท็กซี่สาธารณะอยู่ในอันดับแรก รองลงคือรถประเภทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ทั้งนี้เชื่อว่า จะมีบริษัทผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่สนใจยื่นเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการเปิดรับฟังความเห็นก่อนหน้านี้ พบว่ามีเจ้าของแอพพลิเคชั่นจำนวน 6 บริษัทที่แสดงความสนใจ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้สั่งการให้ ขบ. ขยายการจัดทำแอพพลิเคชั่นไปยังรถจักรยานยนต์อีกด้วย

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามขั้นตอนเจ้าของแอพพลิเคชั่นจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตไปยัง ขบ. โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด คือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท มีสถานที่ประกอบการในไทย มีความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

และต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการระบบ GPS ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก จากนั้น ขบ. จะใช้เวลาในการพิจารณาแอพพลิเคชั่น หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์จะพิจารณาอนุญาตคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สำหรับอัตราค่าโดยสารจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามประเภทของรถ คือ 1. รถยนต์รับจ้างขนาดเล็ก ระยะทาง 2 กม.แรก 40-45 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กม.ขึ้นไป กม.ละ 6-10 บาท 2. รถยนต์รับจ้างขนาดกลาง ระยะทาง 2 กม.แรก 45-50 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กม.ขึ้นไป กม.ละ 7-12 บาท และ 3. รถยนต์รับจ้างขนาดใหญ่ ระยะทาง 2 กม.แรก 100-150 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กม.ขึ้นไป กม.ละ 12-16 บาท