ถอดรหัสเทรนด์โลก จุดประกายความสำเร็จยุคไร้พรมแดน

เพราะกระแสของโลกไร้ซึ่งพรมแดนนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหาร นักธุรกิจ และเจ้าของกิจการที่ชาญฉลาดต้องรู้เท่าทันเทรนด์หรือกระแส สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกับการทำธุรกิจ นำไปสู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจและสร้างความสำเร็จในอนาคต

ศูนย์การเรียนรู้ M academy ได้เชิญ “แดเนียล เลอวีน” ผู้บริหารสถาบัน Avant-Guide และบรรณาธิการ WikiTrend.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องเทรนด์ทางสังคม และทางเศรษฐกิจที่เกาะติดทุกสถานการณ์ของเทรนด์ทั่วโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาเผยเคล็ดลับของเทรนด์และกระแส รวมทั้งเรียนรู้ถึงเคล็ดลับที่องค์กรชั้นนำระดับโลกเลือกใช้และประสบความสำเร็จ

จากประสบการณ์การเป็นบรรณาธิการด้านเทรนด์ทั่วโลก “แดเนียล เลอวีน” เริ่มต้นแนะแนวนักธุรกิจไทยว่า การสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจได้นั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานการสร้างผลกระทบที่กระตุ้นความต้องการและการตัดสินใจของลูกค้า เปรียบเสมือนการทำความเข้าใจในศาสตร์ของ “จิตวิทยาผู้บริโภค” ซึ่งนำไปใช้สร้างสรรค์สินค้าและบริการ รวมถึงปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้ทันกับเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อต่อยอดและสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ที่สำคัญต้องไม่ “ละทิ้ง” ความเป็นตัวตนของแบรนด์

โดย “แดเนียล เลอวีน” ได้หยิบยก Big Idea Trends ของโลก ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ให้องค์กรไทยได้เห็นภาพ และจุดประกายว่าหลังจากนี้จะนำเทรนด์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองอย่างไร เพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของลูกค้าในอนาคต ดังนี้

 

ที่มา มติชนออนไลน์