1 ต.ค.นี้ ผู้ใช้ คนละครึ่ง เตรียมรับ 1,500 บาท ลงทะเบียนใหม่รับรวดเดียว 3,000 บาท

รูปจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

1 ต.ค.นี้ ผู้ใช้ คนละครึ่ง เตรียมรับ 1,500 บาท ผู้ลงทะเบียนใหม่รับรวดเดียว 3,000 บาท

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ เผยข่าว แจ้งว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ โดยหากประชาชนลงทะเบียนใหม่และได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินสิทธิรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ประชาชนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้ให้บริการส่งอาหาร หรือ ฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่จะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00-20.00 น. ของทุกวัน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. เข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง กดแถบแบนเนอร์ ฟู้ดดีลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน จี-วอลเล็ท กดแถบโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วจึงกดแถบฟู้ดดีลิเวอรี่

รูปจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

2. กด “สั่งผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์ม” บนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด “ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้

3. หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่อมไปที่แอพพลิเคชั่นฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอพพลิเคชั่นฟู้ดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน

4. ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน จี-วอลเล็ท และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน จี-วอลเล็ท โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที

โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 2 ราย ได้แก่ แกร็บ และ ไลน์แมน

แกร็บ ผุดโครงการสู้ไปด้วยกัน ทุ่ม 160 ล้าน หนุนร้านอาหาร คนขับ ผู้ป่วย โรงพยาบาล
รูปจากข่าว แกร็บ ผุดโครงการสู้ไปด้วยกัน ทุ่ม 160 ล้าน หนุนร้านอาหาร คนขับ ผู้ป่วย โรงพยาบาล

ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่สามารถสมัครผ่านแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน ได้แล้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กว่า 30,000 ราย

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.32 ล้านราย จากผู้เข้าร่วมโครงการรวม 27 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 67,468.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 34,333.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 33,135.1 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,500 บาท ประมาณ 10 ล้านราย