เปิดขั้นตอน-เอกสาร ใครพลาดสิทธิ รับเงินเยียวยา 1 ต.ค.นี้ รีบยื่นทบทวน

ภาพจาก ข่าวสดออนไลน์
ภาพจาก ข่าวสดออนไลน์

เปิดขั้นตอน-เอกสาร ใครพลาดสิทธิ รับเงินเยียวยาผู้ประกันตน 1 ต.ค.นี้ รีบยื่นทบทวน

เพจ เราชนะ เผย ใครพลาดสิทธิเยียวยา รีบทบทวนสิทธิด่วน ทำเร็วได้เงินเร็ว ทำช้าเลยเวลาระวังพลาดสิทธิ

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วยัง “ไม่ได้รับสิทธิ” มีขั้นตอนการทบทวนสิทธิ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาที่ คลิก

2. กรอกแบบคำขอทบทวนสิทธิ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

3. นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือยื่นโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคม

สามารถยื่นทบทวนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น